Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Om te mogen werken in een kinderopvangorganisatie moet iemand voldoen aan de kwalificatie-eis voor kinderopvang. Maar degene kan ook zonder kwalificerend diploma aan de slag. Bijvoorbeeld als hij of zij een ontwikkeltraject tot pedagogisch medewerker doet. Dan kun je toch in zee met de kandidaat die goed bij jouw organisatie past. Wat zijn de mogelijkheden?

Groeiend plantje met hand dat water geeft

Leerwerktraject 

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling is een leerwerktraject met als eindstation: kwalificatie voor de functie van pedagogisch medewerker. Via een ontwikkelplan, begeleiding en Erkenning van Verworven Competenties-procedures (EVC-procedures) kan iemand bijvoorbeeld het diploma pedagogisch medewerker kinderopvang halen.  

Eisen leerwerktraject 

Een pedagogisch medewerker in ontwikkeling combineert werken en leren op de werkvloer. Hij of zij moet aan eisen voldoen: 

  • een diploma op minimaal mbo 3-niveau 
  • of een havo- of vwo-diploma 
  • of relevante werkervaring in combinatie met een buitenlands diploma, waarvan nog onbekend is of het voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. 

In artikel 9.5 van de Cao Kinderopvang staan de voorwaarden.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!