Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

EVC-procedure Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang

Heb je een kandidaat die niet beschikt over een opleidingsachtergrond die voldoet voor pedagogisch medewerker, maar wel voldoende relevante ervaring heeft? Ze kan via de EVC-procedure Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang haar competenties aantonen op basis van haar werkervaring. Zodat ze voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Kinderopvang met fietsende kinderen en pedagogisch medewerkers

De EVC-procedure Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang is voor de medewerker die:

  • niet de juiste opleidingsachtergrond voor pedagogisch medewerker in kinderopvang heeft, maar wel
  • voldoende praktijkervaring heeft om de competenties van de startbekwame pedagogisch medewerker in kinderopvang aan te kunnen tonen.

Tijdens het traject kan de werkgever de kandidaat inzetten als 'pedagogisch medewerker in ontwikkeling'.

EVC-branchecertificaat

Als een medewerker klaar is met de procedure, krijgt ze een uitgebreid rapport met de uitkomsten: het Ervaringscertificaat. Blijkt uit het Ervaringscertificaat dat ze alle competenties heeft aangetoond, dan vraagt de EVC-aanbieder het EVC-branchecertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Hierna reikt de EVC- aanbieder vervolgens het certificaat uit. Met het branchecertificaat bewijst de medewerker dat ze voldoet aan de branchestandaard voor een startbekwame pedagogisch medewerker in kinderopvang. Ze hoeft dan niet meer een diploma te halen om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Doe de zelfscan

Tip: laat de medewerker de Zelfscan EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang invullen. Ze heeft dan meteen een mooi overzicht van de competenties die van een startbekwame pedagogisch medewerker in kinderopvang worden verwacht en welke competenties ze daarvan al denkt te hebben. Dat kan helpen om te beslissen of ze deze EVC-procedure wil doen.

Zelfscan EVC-branchestandaard (pdf)

Erkende EVC-aanbieders

Alleen EVC-aanbieders die hiervoor erkend zijn door het Nationaal Kenniscentrum EVC, mogen de EVC-procedure voor een startbekwame pedagogisch medewerker uitvoeren. Deze EVC-aanbieders vind je hieronder.

Subsidie voor EVC-trajecten

Erkende EVC-aanbieders kunnen van 1 november 2023 tot en met 29 februari 2024 subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-trajecten startbekwame pedagogisch medewerker. De EVC-trajecten moeten uitgevoerd en afgerond zijn tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024.

Let op: deze subsidie moet door de (erkende) EVC-aanbieder aangevraagd worden en kan alleen ingezet worden voor deelnemers die het EVC-traject zelf betalen of betaald hebben. Bovendien is het maximale subsidiebedrag voor elke aanbieder zeer beperkt. Als de deelnemer in aanmerking komt, laat de EVC-aanbieder dat weten.

Voor meer informatie over deze subsidie, zie Staatscourant 2023, 27816.

EVC-traject kinderopvang - wat houdt dat precies in?

Handige links

Documenten