Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nieuw! Beroepsgerichte mbo-certificaten voor kinderopvang

30 mei 2023

Voor zij-instromers, herintreders en anderen met een niet (meer) kwalificerende opleidingsachtergrond is er nu een extra mogelijkheid om aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker te voldoen: het behalen van beroepsgerichte mbo-certificaten. Dit zijn een soort deeldiploma’s van de mbo-3 opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang. Dit is mogelijk geworden door een initiatief van Drenthe College, ROC Midden Nederland, OPPstap Zorg en Welzijn, Kans² en het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang.

Kinderopvang pedagogisch medewerkers

De drie certificaten

Het gaat om deze certificaten:

  • C0125 Pedagogisch klimaat in de kinderopvang
  • C0123 Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang
  • C0126 Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang

Wie alle drie de mbo-certificaten heeft behaald, voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. Je hoeft dan niet alsnog het volledige diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang te behalen. Dat kan natuurlijk wel. Maar dan hoef je niet opnieuw examen te doen in de al behaalde onderdelen.

De mbo-certificaten gelden niet als bewijs voor de taaleis en voldoen ook niet als scholing voor werken met 0-jarigen. Deze eisen gaan in vanaf 1 januari 2025.

Geldig als aanvullend bewijs

Het is zelfs mogelijk dat het behalen van één certificaat al voldoende is. Dat hangt af van wat je al in huis hebt. C0125 Pedagogisch klimaat in kinderopvang geldt namelijk als aanvullend bewijs om te voldoen aan de kwalificatie-is voor pedagogisch medewerker in dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (diplomagroep A2). En het certificaat C0123 Ontwikkelen en spelen stimuleren in de kinderopvang als aanvullend bewijs voor buitenschoolse opvang (diplomagroep B2).

Maatwerk

Roc’s en particuliere mbo-instellingen mogen individuele maatwerktrajecten aanbieden voor deze mbo-certificaten. Dat maakt het extra aantrekkelijk. Bijvoorbeeld voor:

  • iemand die start als Pedagogisch medewerker in ontwikkeling
  • medewerkers in de buitenschoolse opvang die ook graag in de dagopvang willen werken
  • medewerkers die voldoen aan de kwalificatie-eis maar op onderdelen hun kennis en vaardigheden willen opfrissen of verbreden

Waar kan een mbo-certificaat worden behaald?

In principe mag iedere erkende mbo-instelling in Nederland opleiden voor beroepsgerichte mbo-certificaten.

De mbo-instellingen Drenthe College, ROC Midden Nederland en OPPstap Zorg en Welzijn zijn, in samenwerking met Kans², al gestart met pilots. Zij hebben hun krachten gebundeld in Wijzr Worden.

Voor meer informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met het Wijzr Servicepunt via info@wijzrworden.nl en 088-1884434.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!