Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De Risicomonitor verandert per 1 januari 2025

4 jun 2024

Tot nu toe was de Risicomonitor dé tool voor het creëren van een actueel veiligheids- & gezondheidsbeleid en/of arbobeleid. Vanaf januari 2025 verandert dit. Er komt één tool voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor kinderen én één (verplichte) RI&E-tool voor het arbobeleid.

Collega's aan het werk

Eén tool voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid en één tool voor het arbobeleid

Kinderopvang werkt! is bezig met een ontwikkeling naar een nieuwe RI&E tool voor Arbo om het werkveld te ondersteunen. Dit betekent dat VeiligheidNL zich volledig op het Veiligheids- en gezondheidsbeleid voor kinderen gaat richten en wij met Kinderopvang werkt! op weg zijn naar een nieuwe RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) tool voor Arbo.

Arbobeleid

De voorbereidingen voor de nieuwe RI&E-tool voor Arbo zijn in volle gang. Natuurlijk willen we dat de nieuwe tools goed aansluiten bij de praktijk. Daarom starten wij vanaf juni met een pilot, waarin gebruikers kunnen meedenken en -praten over de ideale invulling. Help jij mee? Meld je dan aan voor de pilot! Dan lanceren we in 2025 een gebruiksvriendelijke en nieuwe RI&E-tool voor Arbo.

Praktische informatie pilot

  • De pilot loopt van 15 juni tot 15 augustus.
  • We vragen twee keer ongeveer 3 uur van je tijd.
  • We vragen je om de nieuwe omgeving te testen en een korte enquête hierover in te vullen.
  • Als beloning mag je in 2025 een jaar lang gratis gebruik maken van de nieuwe RI&E-tool voor Arbo.

NB We hebben inmiddels voldoende organisaties voor onze pilot. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Vul dan onderstaand formulier in!

Veiligheids- & gezondheidsbeleid

Sinds afgelopen jaar werkt VeiligheidNL achter de schermen hard aan het ontwikkelen van een geheel nieuwe Risicomonitor. In samenwerking met diverse kinderopvangorganisaties en de inspectie ontwikkelen zij een tool die helpt bij het opstellen van een V&G-beleid, maar vooral ook bij het continu en samen met medewerkers actualiseren en naleven ervan. Iets waar elke kinderopvangorganisatie toe verplicht is vanuit de wet IKK.

De nieuwe Risicomonitor helpt kinderopvangorganisaties om:

  • Het beleid samen met medewerkers actueel te houden.
  • Samen de grote en kleine risico’s te bepalen.
  • Een uniform beleid te voeren over alle locaties van de organisatie.
  • Overzicht te houden over de voortgang van V&G-activiteiten op alle locaties.
  • Op organisatieniveau zoveel mogelijk activiteiten (op maat) klaar te zetten voor, zodat de medewerkers op locatie direct aan de slag kunnen.

Blijf op de hoogte

Met het aanbieden van twee losse tools, kunnen Kinderopvang werkt! en VeiligheidNL alle branches beter ondersteunen en faciliteren. De komende maanden informeert VeiligheidNL alle klanten van de Risicomonitor over wat de ontwikkelingen betekenen. In september neemt Kinderopvang werkt! de communicatie over de nieuwe RI&E-tool voor Arbo op zich.

Op de hoogte blijven? Laat je gegevens hier achter, zodat wij jou direct kunnen informeren!

Houd mij op de hoogte