Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

50.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang

19 apr 2022

De komende vijf jaar zijn er 32.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang. Dat blijkt uit de verkenning van ontwikkelingen en trends in Nederland en het effect op de kinderopvangbranche van Kinderopvang werkt! Vooruitkijkend naar 2031 zijn dat er 50.000.

De verkenning schetst een beeld van ontwikkelingen op gebied van: economie, arbeidsmarkt, politiek, klimaat, technologie, demografie en samenleving. Daarna volgt de nieuwste arbeidsmarktprognose.

Vraag naar kinderopvang stijgt

Uit de prognose blijkt dat er de komende vijf jaar 32.000 extra medewerkers nodig zijn. 9.000 extra medewerkers door een toename van het aantal baby’s. 23.000 extra medewerkers door het nieuwe beleid in het coalitieakkoord. Van 2028 tot eind 2031 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook een groei van het aantal nieuwgeboren kinderen. Ook van die groep zullen ouders vaker kiezen voor kinderopvang, omdat kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis wordt. In totaal zullen er eind 2031 ongeveer 50.000 extra medewerkers nodig zijn.

Stijging studenten

Er worden meer studenten opgeleid voor kinderopvang. Vooral met een mbo-opleiding niveau 4. Ondanks dat de kans op werk erg goed is volgens Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is het aantal studenten met een mbo-opleiding niveau 3 helaas afgenomen.

Deze verkenning laat ook zien dat alleen inzetten op het meer opleiden van werknemers onvoldoende effect heeft. In 2020 haalde 4850 leerlingen een diploma pedagogisch medewerker 3 of 4. Voor 2022 verwachten we dat 5.500 leerlingen een diploma halen. Het grootste deel gaat binnen een jaar na het behalen van het diploma werken in zorg en welzijn, voor beroepsopleidende leerlweg (bol) is dat 84% en voor beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is 93%. Een klein deel studeert verder of gaat werken in een andere sector (bijvoorbeeld onderwijs). De instroom vanuit het hbo is kleiner. Van de 133.000 gediplomeerden met een nieuwe kwalificatie pedagogiek of social work, zijn er 8.300 werkzaam in kinderopvang. Kinderopvang werkt! pakt het personeelstekort aan door mensen te interesseren, te vinden en te binden voor de kinderopvang.

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang

Afgelopen twee jaar heeft Kinderopvang werkt! diverse initiatieven genomen om de instroom in de branche te verhogen en is de branche met 11.000 medewerkers gegroeid. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de buitenschoolse opvang (bso). Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Vinden en binden voor kinderopvang

Daarnaast zoeken wij naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. En ontwikkelen instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Praktische instrumenten waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen. Ook zijn wij bezig met het opzetten van een pilot om de deeltijdfactor te verhogen. Verder werken wij met input vanuit kinderopvangorganisaties aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen.

Handige links