Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe kijkt een recruiter naar de aanpak van het personeelstekort in kinderopvang?

Recruiters zijn onmisbaar bij het werven van nieuwe medewerkers in kinderopvang. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. De vraag hoe je personeel kunt vinden, binden en boeien wordt steeds belangrijker. Ook Leoné, recruiter bij Doomijn Kinderopvang, heeft daar zo haar ideeën over. We vroegen naar haar persoonlijke kijk op het personeelstekort én wat zij als mogelijke oplossingen ziet.

Portretfoto van Leoné de Beer

Personeelstekort: ook een maatschappelijk probleem

Er is een flink tekort aan personeel in kinderopvang. Dat is vast niemand ontgaan, want in de media is er genoeg aandacht voor. Maar niet echt op een constructieve manier, vindt Leoné. “Het belicht het tekort als een voldongen feit, maar zet niet aan tot debat. Ik zou graag willen zien dat dit thema als een maatschappelijk debat gaat leven en groeien. En wat mij betreft moet de boodschap dan meer liggen op het gemeenschappelijke belang van kinderopvang en hoe iemand zelf kan bijdragen aan de oplossing. Iedereen is ervan doordrongen dat er een tekort is, maar de samenleving lijkt de urgentie om zelf ook in actie te komen onvoldoende te voelen. Dat vind ik jammer. Want als we onze kinderen niet meer kunnen opvangen, dan kunnen ouders niet werken. Het raakt ons allemaal. Laten we mensen motiveren om hun talenten te doneren en hun steentje bij te dragen."

Laten we mensen motiveren om hun talenten te doneren en hun steentje bij te dragen.
Leoné de BeerRecruiter bij Doomijn Kinderopvang

Meer flexibiliteit in wetten en regels biedt meer kansen

We mogen in Nederland trots zijn op de opvang die we bieden aan kinderen. Wel is Leoné van mening dat onze standaard voor kinderopvang erg hoog ligt. "Er zijn in Nederland veel wetten en regels, waar pedagogisch medewerkers aan moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de relatief hoge taal- en opleidingseisen. Het is belangrijk dat deze wetten en regels er zijn, maar ze sluiten potentiële doelgroepen uit zoals kandidaten met een niveau 2-opleiding. Onderschat ook ervaren moeders niet die hun kinderen opvoeden met aandacht, liefde, geborgenheid en spel. Hier is een doelgroep met verschillende opleidingsniveaus. Een EVC-traject kán uitkomst bieden, maar in mijn ogen moet er meer mogelijk zijn. Door anders te kijken naar de taakverdeling en kind-leidsterratio kan er wellicht ruimte gecreëerd worden voor een pedagogisch professional en een pedagogisch ondersteuner (wordt dan een nieuwe functie) als groepshulp.”

Ideeën over de aanpak van het personeelstekort

Als recruiter bij Doomijn Kinderopvang denkt Leoné regelmatig na over hoe het personeelstekort aangepakt kan worden. Persoonlijk heeft ze daar wel wat ideeën over. "In mijn ogen zouden gekwalificeerde vrijwilligers een rol kunnen spelen bij het ontlasten van de mensen op de werkvloer. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gepensioneerde pedagogisch medewerkers die nieuwelingen coachen, als een soort ‘maatje’ aan wie ze vragen kunnen stellen. Ook kunnen zij geïnteresseerden begeleiden die een dag(deel) op ‘snuffelstage’ komen. We stellen ons graag hiervoor open, maar dat kan niet altijd door te weinig capaciteit op de groep.”

Daarnaast denkt Leoné aan taakdifferentiatie. Pedagogisch medewerkers hebben een breed scala aan taken. Het zou mooi zijn als een helpende een deel van deze taken kan overnemen en dat dit meetelt in de kind-leidsterratio. Op deze manier ontstaat er voor pedagogisch medewerkers meer tijd en ruimte om zich te richten op hun voornaamste taak: de opvang van kinderen volgens de standaarden en visie die we als samenleving en kinderopvangbranche wensen.”

In mijn ogen zouden gekwalificeerde vrijwilligers een rol kunnen spelen bij het ontlasten van de mensen op de werkvloer.
Leoné de Beer Recruiter bij Doomijn Kinderopvang

Combinatiebanen en mogelijke samenwerkingen

Behalve ideeën zijn er ook concrete acties. Zo deed Leoné namens Doomijn Kinderopvang mee aan een onderzoek van Kinderopvang werkt! naar combinatiebanen. "Dat was heel zinvol. Zelf hebben we ook medewerkers met meerdere banen. Al merk ik dat dit intern wat makkelijker te realiseren is. Denk aan een hr-medewerker die ook inzetbaar is op de bso."  

Mogelijke samenwerkingen staan bij Doomijn ook altijd op de agenda. Met verschillende mbo- en hbo-scholen richt de kinderopvangorganisatie zich op studenten met kwalificerende opleidingen om ze te enthousiasmeren voor de buitenschoolse opvang als zinvolle bijbaan. “Deze mogelijkheid is niet bij iedereen bekend”, zegt Leoné. “En ook niet wat het werk precies inhoudt. Daarom nodigen we regelmatig studenten uit om te komen kennismaken. Zo werven we student-medewerkers.”

Doomijn onderhoudt nauw contact met Aventus in Apeldoorn en ook met Deltion en Landstede in Zwolle. Leoné geeft aan dat een aparte opleiding voor werken op de buitenschoolse opvang een grote wens is. “Dit zou een veel kortere opleiding kunnen zijn dan de reguliere opleiding tot pedagogisch medewerker. Deze wens is bekend bij de scholen waar we contact mee hebben. Hoewel het een enorme kluif zal zijn om te realiseren, blijven we hierover in gesprek met roc’s.”

Een grote wens is een aparte opleiding voor werken op de bso. We zijn hierover in gesprek met roc's in de regio.
Leoné de BeerRecruiter bij Doomijn Kinderopvang

Ook werkt Doomijn samen met het UWV in Apeldoorn, Zwolle en Groningen. Net als met het regionale WerkgeversServicepunt en de Sectortafel Kind en Educatie. "Doel is nieuwe initiatieven te ontplooien in de zoektocht naar personeel. Denk hierbij aan wervende campagnes en een matchtafel voor combinatiebanen met partners uit allerlei branches. Dit laatste initiatief staat sinds kort op de agenda en wordt nu onderzocht."

Kortom, alles in het werk om het personeelstekort op een creatieve manier te lijf te gaan. Maar de oproep van Leoné is en blijft de maatschappij er actief bij te betrekken. "Laten we het sámen doen!"

Medewerkers vinden en binden met combinatiebanen?

Download het e-book

Deel jouw verhaal

Bij Kinderopvang werkt! worden we erg enthousiast van verhalen van mensen uit het werkveld die eigenhandig verandering in gang zetten en zo dagelijks het verschil maken. Om op een creatieve manier onderwerpen aan te pakken, zoals personeelstekorten en behoud van medewerkers. Wil je werkgevers en werknemers in kinderopvang inspireren met jouw verhaal? Neem dan contact met ons op.

Annemarie Reintjes

Projectleider

Meer weten? Neem contact op!

Annemarie Reintjes

Meer weten? Neem contact op!