Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kinderopvangorganisatie Humankind verbindt wetenschap met vakmanschap

Wetenschappelijke studenten inzetten als pedagogisch medewerkers in kinderopvang? Humankind ziet dit als een kans om een hele nieuwe groep medewerkers aan zich te binden en startte samen met Universiteit Utrecht (UU) een pilot. Inmiddels hebben tien wo-studenten Pedagogische Wetenschappen of Psychologie naast hun studie een bijbaan op een kinderopvanglocatie van Humankind in de regio Midden-Nederland. Recruiter Yvette Schelvis en pedagoog Sandra Veenstra vertellen over het hoe en waarom van de pilot én wat ze leerden.

Pedagoog Sandra Veenstra en recruiter Yvette Schelvis van kinderopvangorganisatie Humankind

Universitaire pedagogisch medewerkers in kinderopvang

De verruiming van de Regeling Wet Kinderopvang in 2022 bood Humankind kansen om meer wo-studenten aan te nemen. Yvette: "We hadden al mbo- en hbo-studenten in huis en ik was benieuwd of de inzet van wo-studenten een goede aanvulling kon zijn. Ik overlegde hierover met Sandra, die zelf ook een universitaire studie heeft afgerond. Zij gaf aan dat er in haar studietijd geen mogelijkheden waren om de praktijk te verkennen en het leek haar mooi om die nu wel te bieden. Op deze manier vergroten we onze kennis binnen Humankind en daarmee ook onze dienstverlening."

Sandra: “Destijds vond ik het al heel vreemd dat ik na mijn studie Pedagogische Wetenschappen doctorandus was, terwijl ik in de praktijk nog nooit met ouders en kinderen had gewerkt. En ook in deze tijd lijkt het voor wo-opleidingen Pedagogiek nog steeds geen voor de hand liggende combinatie te zijn om theorie te verbinden met bijvoorbeeld de kinderopvangpraktijk. Terwijl er maatschappelijke voordelen zijn om dat wél te doen. Bijvoorbeeld het vergroten van de gelijkwaardigheid tussen mbo, hbo en wo. Door samen te werken, komt er meer begrip voor elkaar, meer oog voor elkaars kwaliteiten en kunnen we elkaar versterken."

Destijds vond ik het al heel vreemd dat ik na mijn studie Pedagogische Wetenschappen doctorandus was, terwijl ik in de praktijk nog nooit met ouders en kinderen had gewerkt.
Sandra Veenstra Pedagoog bij Humankind

Snel gekwalificeerd als pedagogisch medewerker

Via een sollicitant werd Yvette geattendeerd op een project bij de Universiteit Utrecht (UU), waarbij wo-studenten worden gekoppeld aan het bedrijfsleven. Ze trok de stoute schoenen aan en vroeg om een verkennend gesprek. Drie maanden later ging de eerste lichting bij Humankind aan de slag. Yvette: “Ik stelde een vacature op, waarin stond wat wij bieden en wie we zoeken. Universiteit Utrecht verspreidde deze vacature onder tweede-, derde- en vierdejaars studenten Psychologie of Pedagogische Wetenschappen. Ook nam de universiteit de sollicitaties in behandeling en maakte ze een selectie van kandidaten die aan ons werden voorgesteld."

Yvette vervolgt: "Rondom Utrecht hebben we nu tien wo-studenten in loondienst, voor gemiddeld acht tot tien uur per week op basis van een nulurencontract. Er zijn meerdere wegen, maar Humankind koos bewust voor de variant waarbij zij aantoonbaar vijftig uur boventallig in het team hebben gewerkt én de training meldcode kindermishandeling hebben afgerond. Dat betekent niet dat ze alles al meteen kunnen, maar dan ligt de basis er. Daarna moeten ze vlieguren maken en praktijkervaring opdoen. Daar begeleiden we ze bij."

Casussen bespreken tijdens intervisiebijeenkomsten

De vakinhoudelijke begeleiding ligt grotendeels in de professionele handen van Sandra. "Samen met de Universiteit Utrecht organiseren we intervisiebijeenkomsten voor de wo-studenten die werken bij Humankind. De universiteit regelt het praktische deel en ik het inhoudelijke. Omdat ik zelf ook wetenschappelijk opgeleid ben tot pedagoog spreek ik meer hun taal en kan ik mij gemakkelijker in hen verplaatsen. 

Tijdens de intervisie kunnen de inmiddels collega's casussen inbrengen, die we met de hele groep bespreken. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met onwenselijk gedrag bij een peuter, als uitleg onvoldoende werkt? Ik stel ze dan vragen, zodat ze zelf op het idee komen in welke richting een oplossing te vinden is. Bijvoorbeeld: wanneer vind je gedrag onwenselijk, en wat kan er achter dat gedrag liggen? Ik probeer ze aan het denken te zetten en naar huis te laten gaan met een eyeopener. Na afloop ontvangen ze per e-mail een samenvatting van de bijeenkomst. Buiten de intervisie om staat mijn deur ook altijd open om op individueel niveau te bespreken waar ze in de praktijk tegenaan lopen.”

De inzet van wo-studenten helpt bij het vergroten van de flexibele schil en daarmee ook het verlagen van de werkdruk.
Yvette SchelvisRecruiter bij Humankind

Minder werkdruk, meer diversiteit

De inzet van deze groep studenten loont tot nu toe. Yvette: “Het helpt Humankind in de regio Midden-Nederland bij het verminderen van de werkdruk op de vloer. Ook kunnen we op deze manier het aantal uitzendkrachten terugbrengen. Nog belangrijker vinden we het dat het álle betrokkenen iets oplevert. Voor de Universiteit Utrecht creëren we de mogelijkheid om studenten in aanraking te laten komen met de dagelijkse praktijk, zodat zij niet alleen kennis opdoen vanuit wetenschappelijk oogpunt. We hopen dat we ook andere universiteiten kunnen enthousiasmeren om vergelijkbare samenwerkingen aan te gaan."

Sandra vult aan: "Ook willen we echt de ‘kloof’ verkleinen tussen de diverse opleidingsniveaus. Wo-studenten komen normaal gesproken niet snel in contact met mbo'ers en vice versa, terwijl ze op de werkvloer veel van elkaar kunnen leren door vakmanschap en wetenschap te verbinden. We hebben hierdoor brede kennis in huis, daar profiteren uiteindelijk ook de ouders en hun kinderen van. Het zou mooi zijn als we landelijk en branchebreed meer wo-studenten kunnen inzetten in de strijd tegen personeelskrapte in kinderopvang. Maar bovenal ook om verschillende soorten medewerkers aan ons te binden, die elkaar versterken!"

Ook wo-studenten inzetten? Lees de vijf tips van Sandra en Yvette

  1. Kijk wie je kunt benaderen bij universiteiten voor een gesprek over eventuele samenwerking. Doordat het nog ongebruikelijk is, kan het zijn dat men niet meteen overtuigd is. Houd vol en benadruk wat het oplevert. Pedagogische Wetenschappen en Psychologie zijn logische studierichtingen om aan te haken. 
  2. Start eerst met een pilot. Als het niet slaagt, is dat ook een bevinding. Probeer het uit. Slaagt het wel, dan boor je een nieuwe groep aan die je kunt inzetten in kinderopvang. Daar kun je dan op werven, naast de groepen medewerkers die je nu al werft.
  3. Communiceer duidelijk wat je van de wo-studenten verwacht. Vertel wat hun bijbaan concreet inhoudt en maak heldere afspraken. Werk ze goed in en biedt goede begeleiding. Laat ze eventueel eerst een dag meekijken, voordat je ze in dienst neemt. 
  4. Zorg ervoor dat managers de lat niet te hoog leggen. Omdat het om wo-studenten gaan, zijn de verwachtingen soms heel hoog. Vergeet niet dat het studerende jongvolwassenen zijn, die aan het begin van een bijbaan ook zo hun vragen en onzekerheden hebben. 
  5. Blijf met de studenten in contact en vraag ze om feedback. Hoe kun je ze als doelgroep het beste aan je binden? Het zijn ambassadeurs van je organisatie en weten misschien ook nog wel andere geschikte kandidaten of ingangen. 
Willem Heller, wo-student met bijbaan bij Humankind

Willem Heller (20) is derdejaars student Pedagogische Wetenschappen aan de UU. Daarnaast werkt hij twee middagen in de week als pedagogisch medewerker op een bso van Humankind in Laren.

“Van de universiteit ontving ik een mail met de vraag of ik interesse had in een bijbaan die aansloot op mijn studie. Daar was ik al even naar op zoek, dus ik was direct enthousiast. Ik vind het namelijk belangrijk om ervaring op te doen in de omgang met kinderen. Mijn kennis niet alleen op te doen in boeken, maar die ook te kunnen koppelen aan de praktijk. Zo weet ik bijvoorbeeld dat het goed is om op ooghoogte het gesprek aan te gaan met een kind. Op de bso heb ik ook echt gemerkt dat dit werkt om de interactie te bevorderen.

Ik vind het leerzaam om via de intervisiebijeenkomsten ervaringen uit te wisselen met andere studenten. Het geeft verdieping: je bespreekt casussen met elkaar en denkt samen na over hoe je iets kunt aanpakken. Ook van mijn collega’s steek ik veel op. Soms alleen al door te observeren hoe zij met kinderen omgaan. Bijvoorbeeld hoe je het beste kunt praten met een kind dat erg boos is. Door de ervaring die ik opdoe bij Humankind, voel ik me steeds zekerder in de interactie met kinderen. Vanuit de theorie én de praktijk. Dat is helpend tijdens mijn studie, maar ik weet zeker dat ik daar ook in mijn verdere loopbaan veel aan heb.”

Meer inspiratie voor een divers en inclusief personeelsbeleid?

Download ons e-book met tips en tools

Deel jouw verhaal

Bij Kinderopvang werkt! worden we erg enthousiast van verhalen van mensen uit het werkveld die eigenhandig verandering in gang zetten en zo dagelijks het verschil maken. Om op een creatieve manier onderwerpen aan te pakken, zoals personeelstekorten en behoud van medewerkers. Wil je werkgevers en werknemers in kinderopvang inspireren met jouw verhaal? Neem dan contact met ons op.

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!