Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kinderopvangorganisatie Leef Kind kiest creatieve aanpak voor personeelskrapte

Denken in mogelijkheden. En daarbij ook buiten de gebaande paden durven treden. Met een flinke dosis lef en creativiteit bedachten Sigrid Geurts en Jos Smeets van kinderopvangorganisatie Leef Kind in Limburg een aanpak voor de personeelskrapte én om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. In dit interview vertellen ze wat hun aanpak inhoudt en wat het alle betrokkenen oplevert.

Foto van Sigrid Geurts en Jos Smeets van kinderopvangorganisatie Leef Kind

Stage met doorgroeimogelijkheden

"Leef Kind wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans bieden om met baangarantie te werken en leren in kinderopvang", licht Jos de aanpak toe. "Ze volgen een mbo niveau 2-opleiding tot helpende in zorg en welzijn, terwijl ze via een stage werkervaring opdoen bij een van onze kinderopvanglocaties. Hierna krijgen zij, bij het behalen van het diploma en wanneer ze willen, de mogelijkheid om via een mbo niveau 3-opleiding door te groeien tot pedagogisch medewerker of om te starten als helpende in kinderopvang.”

Meer kansen voor onbenut talent

Ook Leef Kind heeft te maken met de huidige personeelskrapte in kinderopvang. Tegelijkertijd wil de organisatie vanuit maatschappelijke betrokkenheid mensen kansen geven om te groeien. Deze combinatie leidde tot het idee voor de aanpak. Jos: “We hebben nagedacht over wat succesvol zou zijn als je de scope verbreedt en anders gaat kijken. Op de arbeidsmarkt staat een groep mensen buitenspel, omdat die niet altijd kansen krijgt. Hoe breng je deze mensen en het werkveld dichter bij elkaar? En hoe doe je dat op een manier die alle betrokkenen iets oplevert? Er loopt nog veel onbenut talent rond, dat met de juiste begeleiding en opleiding aan het werk kan binnen kinderopvang. Maar dan moet die mogelijkheid er wel geboden worden.” 

Sigrid: “Het is ook verder kijken dan je neus lang is. Bij het vinden van personeel vissen we als kinderopvangorganisaties veelal uit dezelfde vijver. Die vijver raakt ook een keer leeg. Daarom is het goed om creatief te zijn en te kijken naar passende oplossingen die wat minder voor de hand liggen, samen met ketenpartners. Wat wij nu doen, is daar een mooi voorbeeld van.”

Er loopt nog veel onbenut talent rond, dat met de juiste begeleiding en opleiding aan het werk kan binnen kinderopvang.
Jos SmeetsStrategisch adviseur Leef Kind

Samenwerking met ketenpartners

Jos en Sigrid trokken de stoute schoenen aan en brachten hun idee onder de aandacht bij het regionale werkgeversservicepunt (WSP) en het UWV. De reacties waren enthousiast. Er volgden gesprekken en een projectaanpak. Hierin spraken ze af dat het WSP en UWV op zoek zouden gaan naar geschikte kandidaten en Leef Kind naar een opleider. Daarnaast was een baangarantie bieden een uitgangspunt.

Jos benadrukt dat ze bewust zochten naar een opleider die buiten bestaande kaders kon en wilde denken. "Sommige opleiders hanteren namelijk een hoge eis aan het aantal deelnemers, voordat een groep mag starten. Of het staat al min of meer vast hoe de begeleiding eruit moet zien. Wij kiezen als Leef Kind voor een andere aanvliegroute: we willen mogelijkheden creëren via maatwerk. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te kunnen maken. Uiteindelijk zijn we een samenwerking aangegaan met ORGB, een particulier opleidingsinstituut in de wereld van het mbo-onderwijs met een focus op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit partnership bevalt goed.”

Selectie van de eerste kandidaten

Rond de jaarwisseling van 2021 startte de projectfase. Jos: "Het WSP en UWV gingen op zoek naar kandidaten die volgens hen passen binnen het werkveld. Met deze kandidaten hielden we eerst een intakegesprek. Hierin bespraken we wensen en mogelijkheden, maar ook of iemand opleidbaar en plaatsbaar is binnen kinderopvang in algemene zin (als helpende in de zorg) en bij Leef kind in het bijzonder. Voor het welslagen van de deelnemer is dit een belangrijke basis. In juli 2022 zijn we gestart met de opleiding, in oktober gingen de tien deelnemers via een werkervaringsplek bij ons aan de slag.”

Oog voor potentie en haalbaarheid

De groep die nu bij Leef Kind werkervaring opdoet, is heel divers en heeft verschillende achtergronden. Sigrid: "Wat de deelnemers met elkaar gemeen hebben, is dat ze om uiteenlopende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande moeder met een bijstandsuitkering, die graag weer aan het werk wil. We zetten hierbij in op haalbaarheid met rekbare kaders en onze deuren staan wagenwijd voor ze open. Bij Leef Kind krijgen ze, binnen de grenzen van wat volgens de cao kan en mag, alle ruimte om te ontdekken en te ontwikkelen. Omdat je wilt dat de samenwerking voor iedereen goed uitpakt, kijken we bij de intake wel zorgvuldig naar haalbaarheid. Kunnen we iemand opleiden en plaatsen? We hebben oog voor hun potentieel en zetten in op zelfversterkend vermogen, hoe klein de stappen ook zijn.”

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om door te groeien van helpende tot pedagogisch medewerker.
Sigrid GeurtsDirectrice Leef Kind

Maatwerk uitgangspunt bij begeleiding

Naast begeleiders op de werkvloer die meekijken bij de uitvoering van taken en opdrachten, heeft Leef Kind een speciale begeleidingscoördinator. "Deze staat voortdurend in contact met alle betrokkenen", vertelt Sigrid. "Met de deelnemers, de begeleiders op de werkvloer, de opleider en de jobcoach vanuit de gemeente. Onze begeleidingscoördinator heeft een regiefunctie: het ‘vertalen’ van ons beleid naar de uitvoering, met maatwerk als uitgangspunt. Halverwege houden we een evaluatiegesprek. We bespreken dan hoe het gaat en waar behoefte aan is. Ook staan we stil bij de mogelijkheden na afloop. Wil iemand blijven werken als helpende op de groep? Of graag doorgroeien tot pedagogisch medewerker op niveau drie? Of wel doorleren, maar niet verder in kinderopvang? Ook in het laatste geval bieden we die ruimte.”

Jos: “We streven naar een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Het is mooi als deelnemers aangeven dat ze een toekomst voor zich zien in kinderopvang. Maar als dat niet zo is, dan kunnen ze met hun opleiding tot helpende ook elders geplaatst worden. Ook dan is het traject geslaagd.”

Verminderen van werkdruk op de vloer

Volgens Sigrid reageren collega's die al bij Leef Kind werken enthousiast op de aanpak. "Onze pedagogisch medewerkers zien vooral ook kansen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verminderen van werkdruk. Zij krijgen er ineens tien nieuwe collega’s bij en dat zorgt voor een nieuwe dynamiek op de werkvloer. Als vanzelf en in goede harmonie overleggen ze wie vanuit welke rol wat kan doen. Waar ben je goed in? En wat kun je dragen? Met gezond verstand en binnen de veiligheidsregels komen ze zo met elkaar tot een verdeling en uitvoering van taken.”

Samen investeren in kansen en groei

Hoe is de financiering van de aanpak geregeld? En hoe blijft het betaalbaar? Jos: “Het WSP en UWV zorgen ervoor dat deelnemers een opleiding tot helpende kunnen volgen met behoud van uitkering. Vanuit Leef Kind stellen wij uren beschikbaar voor coördinatie en begeleiding op de werkvloer. Het is misschien geen investering die direct geld oplevert, maar het betaalt zich wel degelijk uit. Voor deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt is het een mooie kans om een opleiding te volgen met baangarantie. Voor het UWV is het een manier om mensen aan werk te helpen. Tot slot is het voor Leef Kind fijn om versterking in het team te krijgen, waardoor onze huidige pedagogisch medewerkers wat meer ontlast worden bij hun werkzaamheden. En dat kan prima met de hulp van medewerkers op niveau twee. Kortom, het is een investering die iedereen op de een of andere manier iets oplevert.”

Kayra loopt stage bij kinderopvangorganisatie Leef Kind

Kayra Cox (30) is een van de stagiaires die via het UWV bij Leef Kind terechtkwam. Ze volgt de opleiding tot helpende in zorg en welzijn bij het ORGB en combineert dit met een stage bij Leef Kind.

“Ik vond het best spannend om deze stap te zetten, omdat ik het al een tijd geleden is dat ik een baan had. Al snel merkte ik hoe leuk het is om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en weer wat meer onder de mensen te komen. De stage bij Leef Kind ervaar ik als heel positief. Vooraf was ik een beetje bang dat ik als stagiaire alleen de minder leuke dingen zou mogen doen, zoals poetsen. Gelukkig was dit niet zo. Vanaf dag één word ik overal bij betrokken en goed begeleid, als volwaardig medewerker van het team. Het contact met de kinderen en hun ouders verloopt ook goed. Het enige wat ik best pittig vind, is het werken en leren te combineren met de zorg voor een kindje thuis. Toch ga ik ervoor. Het bevalt van beide kanten goed en ik wil graag doorgroeien tot pedagogisch medewerker. Ik ben blij dat deze kans op mijn pad gekomen is!” 

Begeleider Leef kind: “Kayra grijpt haar kansen en kan een goede combi vinden tussen privé, school en werk. Dit avontuur aangaan was voor haar een heel goede keuze. Ze komt met plezier iedere dag naar het werk, waarbij ze oog heeft voor het kind en zijn ontwikkeling. Een echte Leef Kind-topper.”

Meer inspiratie voor een divers en inclusief personeelsbeleid?

Download ons e-book met tips en tools

Deel jouw verhaal

Bij Kinderopvang werkt! worden we erg enthousiast van verhalen van mensen uit het werkveld die eigenhandig verandering in gang zetten en zo dagelijks het verschil maken. Om op een creatieve manier onderwerpen aan te pakken, zoals personeelstekorten en behoud van medewerkers. Wil je werkgevers en werknemers in kinderopvang inspireren met jouw verhaal? Neem dan contact met ons op.

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!