Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Instroom

Concrete oplossingen voor personeelskrapte? Het UWV helpt!

Personeelstekort is een uitdaging waar vrijwel alle kinderopvangorganisaties mee worstelen. Wat veel organisaties nog niet weten, is dat de regionale werkgeversservicepunten (WSP’s) hierbij kunnen helpen. “Onze sectorspecialisten adviseren en ontzorgen werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken,” aldus Daphne van den Hoogen, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij het UWV. “Ook voor kinderopvang kunnen we veel betekenen.” Hieronder vertelt Daphne meer over wat de WSP’s ook voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Foto van Daphne van den Hoogen van het UWV
Er zijn volop zij-instromers met waardevolle ervaring, gemotiveerd om aan de slag te gaan, maar die mogelijk niet als eerste aan kinderopvang denken.

Wat is het WSP?

Daphne: “Een werkgeversservicepunt (WSP) is een regionale samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Een WSP ondersteunt organisaties bij werving en selectie van nieuwe medewerkers, maar heeft ook kennis van voorzieningen, subsidies en financiële regelingen. We verbinden werkgevers en werkzoekenden met elkaar, maar ook bijvoorbeeld met onderwijs en kenniscentra.”  

Wat kunnen jullie voor werkgevers in kinderopvang betekenen?

“De grote kracht van de WSP’s is het maatwerk dat we bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is een regionale samenwerking van het WSP met een aantal kinderopvangorganisaties, het UWV en een ROC. Met deze partijen zijn we gezamenlijk een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) gestart. Vanuit het UWV was er scholingsbudget beschikbaar, wat hiervoor kon worden ingezet. Voor de kinderopvangorganisaties was snelheid belangrijk, zodat werknemers zo snel mogelijk zelfstandig op de groep zouden kunnen werken. Het ROC bood hiervoor een oplossing door een aantal basismodules naar het begin van de opleiding te verplaatsen. 

Het UWV nam, op basis van vooraf opgestelde criteria, de screening voor zijn rekening. Denk aan het minimaal aantal uren dat mensen beschikbaar moesten zijn, maximale reisafstand enzovoort. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst stelden de kinderopvangorganisaties zich voor en konden kandidaten via speeddates verder kennismaken. Vervolgens moesten de kandidaten een motivatie schrijven gericht aan de organisatie waar ze het liefst wilden werken en werden er meeloopdagen georganiseerd.

Er zijn uiteindelijk vijftien studenten gestart met de opleiding, waarvan er twaalf aan de slag zijn gegaan bij de verschillende kinderopvangorganisaties. Een ontzettend mooi voorbeeld waarbij we als WSP partijen bij elkaar brengen, adviseren en de juiste verbindingen leggen, op basis van de specifieke behoeftes van de werkgevers.” 

Dus met name voor werving van zij-instromers kunnen jullie veel betekenen?

“Jazeker! We merken dat we onder kinderopvangorganisaties nog relatief onbekend zijn. Dat is jammer, want zoals dit voorbeeld laat zien, kunnen we voor deze sector veel doen. Er zijn volop zij-instromers met waardevolle ervaring, gemotiveerd om aan de slag te gaan, maar die mogelijk niet als eerste aan kinderopvang denken. Echter als iemand bijvoorbeeld betekenisvol werk belangrijk vindt, of werk wil doen met maatschappelijke impact, dan zou deze sector goed kunnen passen. Wij kunnen deze match maken, waar kinderopvangorganisaties zelf deze kandidaat niet snel zouden vinden.” 

Een mooi voorbeeld: van de vijftien studenten die startten met de opleiding zijn er twaalf aan de slag gegaan bij de diverse kinderopvangorganisaties.

Wat zijn de mogelijkheden voor mensen met een uitkering die een opleiding willen volgen?

“Als WSP zijn we goed op de hoogte van actuele subsidies en financiële regelingen. Zo kijken we altijd of er opleidingsregelingen zijn waarmee werkzoekenden bijvoorbeeld met behoud van uitkering een opleiding of stage kunnen doen. Deze regelingen veranderen echter vaak, dus dit is altijd maatwerk.”

Waar kan een werkgever terecht met vacatures of vragen?

“Ik werk op landelijk niveau als adviseur voor de Zorg en SJK (sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang). Mijn collega’s in de regio werken samen met lokale en regionale organisaties. Heb je als kinderopvangorganisatie een arbeidsmarktvraagstuk, neem gerust rechtstreeks contact met me op. Ik help je graag verder of breng je in contact met mijn collega-adviseurs in de regio.” 

Meer weten?

Benieuwd hoe de werkgeversservicepunten jou kunnen helpen aan personeel? Neem contact op met Daphne van den Hoogen, Landelijk Adviseur Werkgeversdiensten, Sector Zorg & SJK (Sociaal Werk, Jeugdzorg, Kinderopvang).

Telefoon: 06 29 24 62 28
E-mail: Daphne.vandenhoogen@uwv.nl

Handige links