Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Vergroot instroom en doorstroom via het Ontwikkelpad kinderopvang

De personeelskrapte in kinderopvang is groot. Tegelijkertijd zijn er werkzoekenden die graag in deze sector aan de slag willen én groepshulpen die meer willen leren. Beide groepen kunnen voortaan gebruikmaken van het Ontwikkelpad: een hulpmiddel op maat om je stap voor stap te ontwikkelen. Het Ontwikkelpad is een initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) als gezamenlijke kartrekkers, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met als doel: de instroom en doorstroom in kinderopvang vergroten.

Het Ontwikkelpad

Via het Ontwikkelpad vergroot je de pool van potentiële medewerkers aanzienlijk. Ook verlaag je met de inzet van groepshulpen de werkdruk bij pedagogisch medewerkers en versterk je de kracht van je team.

Informeer je over de mogelijkheden van het Ontwikkelpad

In al meer dan 24 arbeidsmarktregio’s worden nu startsessies georganiseerd specifiek voor werkgevers. Op Agenda - NLwerktaanwerk - NLwerktaanwerk zijn alle data terug te vinden. Mocht er in jouw regio al een bijeenkomst geweest zijn, of nog geen gepland, dan kunnen werkgevers dat aangeven via kinderopvang@nlwerktaanwerk.nl. Dan word je in contact gebracht met de juiste contactpersoon van jouw regionaal werkgeversservicepunt. 

Stapsgewijs ontwikkelen in de praktijk

Het Ontwikkelpad helpt huidige en toekomstige groepshulpen in kinderopvang zich te ontwikkelen. Via ‘scholingstegels’ leren zij verschillende werkzaamheden in de praktijk. Het Ontwikkelpad stippel je samen met je (toekomstige) groepshulp uit, met hulp van de betrokken mbo-instelling en/of het regionale werkgeversservicepunt. Wie dat wil, kan zelfs doorgroeien tot pedagogisch medewerker. Maar een groepshulp kan zich met bepaalde vaardigheden en kennis ook ontwikkelen in de breedte. Het Ontwikkelpad bevat onder andere het nieuwe keuzedeel Ondersteuning in de kinderopvang op mbo 2-niveau.

Subsidieregeling

Het ministerie van SZW heeft op 23 april 2024 een subsidieregeling gepubliceerd ter ondersteuning van het Ontwikkelpad. De subsidieregeling is geldig tot en met november 2026. In november 2024, 2025 en 2026 kan via RVO subsidie aangevraagd worden voor maximaal 40% van de loonkosten van een groepshulp. Voorwaarde is wel dat de groepshulp zich ontwikkelt met één van de onderdelen van het MBO praktijkleren (een praktijkverklaring, een mbo-certificaat of een mbo-diploma). Op die manier wordt de instroom van nieuwe pedagogisch medewerkers gestimuleerd en wordt aan groepshulpen de kans geboden door te stromen naar de functie pedagogisch medewerker. Lees meer in dit nieuwsbericht over de subsidieregeling groepshulpen in de kinderopvang.

Nieuw: mbo-certificaat Ondersteuning in de kinderopvang

Het mbo-2 keuzedeel Ondersteuning in de kinderopvang kan voortaan een officieel mbo-certificaat opleveren.

Goed nieuws voor groepshulpen die hun kennis en vaardigheden willen verbreden, en verzilveren! Het mbo-2 keuzedeel Ondersteuning in de kinderopvang kan voortaan een officieel mbo-certificaat opleveren.

SBB ontwikkelde dit keuzedeel op initiatief van de branche kinderopvang. Om het vervolgens ook op te kunnen nemen in de scholingstegels van het Ontwikkelpad kinderopvang.

Sinds oktober 2023 kan het keuzedeel worden gevolgd. Nu mbo-instellingen een certificaat mogen afgeven voor dit keuzedeel, is het keuzedeel ook interessant en geschikt voor wie geen volledige mbo-2 opleiding volgt of wil volgen.

Inhoud van het keuzedeel
Het keuzedeel bestaat uit drie werkprocessen:

 • Ondersteunt bij de verzorging van kinderen
 • Ondersteunt bij de begeleiding van ontwikkelingsgerichte activiteiten
 • Reflecteert op het uitgevoerde (pedagogisch) werk in de kinderopvang

Met deze werkprocessen biedt het keuzedeel een goede basis om de inzet van groepshulpen in de kinderopvang te verbreden. En voor groepshulpen die zich via praktijkleren willen doorontwikkelen naar pedagogisch medewerker.

Meer informatie?

Meer weten over het Ontwikkelpad?

Waar kun je vinden welke opleiders de opleidingen uit het Ontwikkelpad aanbieden?

Bekijk meer informatie over opleiders uit het Ontwkkeldpad

Op www.leeroverzicht.nl is van veel (delen van) opleidingen uit het Ontwikkelpad inzichtelijk door welke opleider deze worden aangeboden. SZW en OCW werken de komende maanden bovendien aan het verbeteren van de informatievoorziening via leeroverzicht.nl over Ontwikkelpaden.

Ook heeft NRTO een eenmalig overzicht gemaakt waarin zichtbaar is welke private opleiders de verschillende opleidingen uit het Ontwikkelpad aanbieden. Als je als werkgever opleidingen wilt inzetten voor de instroom van nieuw personeel in je organisatie, kan het regionaal werkgeversservicepunt je ook helpen.

Download opleiderskaart kinderopvang

 

Word een erkend leerbedrijf

Wil je aan de slag met het Ontwikkelpad? Dan moet jouw organisatie erkend zijn als leerbedrijf. Dat is nodig voor de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Assistent Dienstverlening en Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. Alleen erkende leerbedrijven mogen namelijk opleiden met behulp van mbo-praktijkleren. Ben je al een erkend leerbedrijf? Controleer dan of je erkend bent voor de juiste opleidingen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) helpt je hierbij.

Nieuwe groepshulpen aannemen via het Ontwikkelpad

Wil je nieuwe groepshulpen aannemen via het Ontwikkelpad? Een regionaal werkgeversservicepunt helpt je hierbij.  De werkgeversservicepunten in onderstaande arbeidsmarktregio’s staan nu al klaar om de mogelijkheden van het Ontwikkelpad met jou te verkennen, samen met regionale partijen en mbo-instellingen.

Arbeidsmarktregio’s

 • Amersfoort
 • Friesland
 • Groningen
 • Groot-Amsterdam
 • Midden-Holland
 • Midden-Utrecht
 • Rijnmond
 • West-Brabant
 • Midden-Brabant
 • Zwolle
 • Zaanstreek-Waterland
 • Holland Rijnland
 • Helmond de Peel
 • Zuidoost-Brabant
 • Veluwe Stedendriehoek
 • Twente
 • Midden-Brabant
 • Noordoost-Brabant
 • Midden-Limburg
 • Noord-Limburg
 • Midden-Gelderland
 • Drenthe
 • Rivierenland

Interesse of vragen?

Is jouw organisatie actief in één van deze regio’s, neem dan contact op met het werkgeversservicepunt in jouw regio.

Werkt jouw arbeidsmarktregio nog niet met het Ontwikkelpad kinderopvang, maar heb je wel interesse? Of is jouw organisatie actief in meerdere arbeidsmarktregio’s? Meld je dan bij het landelijke werkgeversservicepunt via landelijkadviseurswgd@uwv.nl en info@lwspgemeenten.nl.

Heb je eerst nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar kinderopvang@nlwerktaanwerk.nl. Binnen drie werkdagen neemt een regisseur van NLwerktaanwerk contact met je op.

Meer weten over de diensten van werkgeversservicepunten?

Lees wat de werkgeversservicepunten kunnen betekenen: Wat doet het WerkgeversServicepunt?

Huidige groepshulpen begeleiden via het Ontwikkelpad 

Wil je jouw huidige groepshulpen stappen laten zetten via het Ontwikkelpad? Neem dan contact op met een mbo-instelling. Die helpt je verder met het opstellen van een Ontwikkelpad op maat. Via het Ontwikkelpad kunnen kandidaten en medewerkers in de praktijk verschillende werkzaamheden leren. Dit gebeurt via zogenoemde scholingstegels. Via verschillende tegels bouw je een op maat gemaakt Ontwikkelpad voor jouw (potentiële) medewerker.

Download de scholingstegels (pdf)
Scholingstegels Ontwikkelpad kinderopvang
Scholingstegels Ontwikkelpad kinderopvang

Bekijk welke mbo-instellingen de opleidingstegels uit het Ontwikkelpad kunnen aanbieden (in de derde leerweg). In de Excellijst kun je filteren op relevante opleidingen voor het Ontwikkelpad. Zo zie je welke mbo-instellingen bij jou in de buurt dit onderwijs kunnen aanbieden.  De relevante opleidingen zijn:

 • Assistent dienstverlening
 • Helpende Zorg en Welzijn
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang

Let op: als een onderwijsinstelling erkend is om deze opleidingen in de derde leerweg aan te bieden, betekent dat niet automatisch dat deze onderwijsinstelling ook praktijkverklaringen en certificaten uit het Ontwikkelpad aanbiedt. Ga naar de website www.leeroverzicht.nl om te checken welke onderwijsinstellingen diploma-trajecten aanbieden in de BBL en welke mbo-certificaten aanbieden.

Toolkit met communicatiemiddelen

Wil je huidige en toekomstige medewerkers enthousiast maken voor de mogelijkheden van het Ontwikkelpad? Maak dan gebruik van de toolkit met communicatiemiddelen. In de toolkit vind je verschillende materialen die je kunt gebruiken richting werknemers en werkzoekenden, zoals een leaflet, een poster en een bericht voor sociale media. Plus een handleiding met uitleg over hoe en wanneer je deze materialen kunt gebruiken.

Meer artikelen over het Ontwikkelpad

Voor werknemers:

Voor werkzoekenden: