Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Groepshulpen als oplossing voor personeelstekort bij Les Petits Kinderopvang

Het tekort aan pedagogisch medewerkers in kinderopvang is groot en groeit. Om de werkdruk bij de medewerkers onder controle te houden, moeten er andere manieren van werken gevonden worden. Les Petits Kinderopvang vindt haar oplossing mede in de inzet van groepshulpen: medewerkers die ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. Félice Hofhuizen, stafmedewerker Personeel en Organisatie bij Les Petits, ziet dat de groepshulpen enorm bijdragen aan de kwaliteit van het werk: ‘We zouden er nooit afscheid van willen nemen.’

kinderopvang les petits

Félice werkt al meer dan achttien jaar voor Les Petits Kinderopvang. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met alles wat er op het gebied van personeelszaken speelt. En met 27 locaties en in totaal zo’n 270 medewerkers, is er genoeg te doen, vooral wat betreft het tegengaan van het personeelstekort. Félice: ‘We moeten daar creatief in zijn. Het liefst trek je een blik pedagogisch medewerkers open, maar dat gaat helaas niet. We zoeken daarom altijd naar verschillende tools en manieren die bijdragen aan het verminderen van de werkdruk en het vitaal en gezond houden van het personeel. De medewerker is in kinderopvang toch je belangrijkste goed. De inzet van groepshulpen, of zoals wij ze noemen: locatie-assistenten, is hierin één van de oplossingen.’

Ondersteuning op de locatie

‘We werken op verschillende manieren aan het opleiden en de in- en doorstroom van medewerkers,’ zegt Félice. ‘We hebben bijvoorbeeld een hele goede samenwerking met het ROC Nova College waar we bbl- en bol-leerlingen een leer-werkplek bieden. Ook hebben we een eigen opleiding samen met Randstad. Maar met al die inzet lossen we het tekort niet op. Mede om deze reden zetten we ook op elke locatie in op locatie-assistenten. Zij zijn voor ons van onschatbare waarde om het werk van de pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen. De locatie-assistent ondersteunt in het ‘dagelijks leven’ op de locatie. Denk aan het in- en uitruimen van de vaatwasser, het klaarmaken van fruithapjes, het verschonen van bedden en andere ondersteunende huishoudelijke taken. Het zijn allemaal handelingen die ervoor zorgen dat de pedagogisch medewerkers hun handen vrijhouden van deze werkzaamheden en meer aandacht aan de kinderen kunnen besteden.’

‘Sinds het einde van de coronacrisis zetten we ons in om elke locatie – in ieder geval elk kinderdagverblijf – te ondersteunen met de inzet van een locatie-assistent. Dat hoeft niet een volledige werkdag te zijn: met een paar uur per dag zijn de pedagogisch medewerkers al enorm geholpen’, vertelt Félice. ‘Het fijne van de rol is dat er geen opleiding vereist is: een VOG is voldoende, dus verschillende achtergronden volstaan. Soms zijn het gepensioneerden die ondersteunen, soms mensen met een migratieachtergrond die de taal nog niet helemaal beheersen maar wel kunnen en graag willen werken. We hebben ook een lijntje met het werkgeverservicepunt dat ons koppelt aan mogelijke ondersteuning. Iedereen die hier komt, helpt mee om het werk op de kinderdagverblijven zo aangenaam mogelijk te maken. Collega’s op de vloer vinden het heel prettig: minder aan hun hoofd en extra tijd en aandacht om met de kinderen door te brengen.’

De locatie-assistent en het doorontwikkelen van medewerkers én de branche horen bij onze cultuur.
Felice HofhuizenStafmedewerker P&O - Les Petits Kinderopvang

Schakelen en duidelijke verwachtingen

‘Voor het werken met locatie-assistenten of groepshulpen en het inzetten op ontwikkeling moet je als organisatie op voorhand wel heel duidelijk zijn’, zegt Félice. ‘Je moet met zowel de locaties als de mensen die je aanneemt heel duidelijk verwachtingen afstemmen. Wil iemand graag als locatie-assistent werken, of wil deze persoon snel door naar een niveau 3 diploma? Dat gesprek moet je aangaan: wat verwacht je van iemand in deze rol? Ook moet heel duidelijk gezegd worden dat een locatie-assistent niet mét kinderen werkt, maar in een omgeving met kinderen. Natuurlijk kan de pedagogisch medewerker altijd de hulp van de assistent op de vloer vragen, om even een flesje te geven of te ondersteunen bij de warme maaltijd, maar de hoofdtaken zijn ondersteunend.’

Tot slot vertelt Félice dat de locatie een andere manier van inwerken moet hanteren. ‘Het is een ander proces van werving en selectie. In het begin is er veel begeleiding en duidelijke uitleg nodig. Soms is er een taalbarrière waar geduldig mee om moet worden gegaan, of moet er wat meer uitleg over de juiste beroepshouding komen. Dingen die logisch lijken, maar toch met aandacht behandeld moeten worden. In het begin konden we niet voorkomen dat er vaak een mismatch was: de wederzijdse verwachtingen kwamen niet overeen en de helft van de locatie-assistenten die startten, bleef niet lang. Maar als je investeert in een traject waarbij je duidelijk afspreekt wat de verwachtingen zijn en regelmatig incheckt bij de medewerker en bij de collega’s, betaalt het zich dubbel en dwars terug. Ook als niet iedereen lang blijft, zijn de mensen die wel blijven van enorm grote toegevoegde waarde.’ Félice benadrukt dit laatste punt nogmaals: ‘Als we gezamenlijk dit proces ingaan en investeren in goede locatie-assistenten, investeren we samen in goede kinderopvang. Op deze manier kunnen we de werkdruk verminderen en de opvang verbeteren.’

Lees meer over het Ontwikkelpad
Maak kennis met medewerker Robina, die haar eerste stappen in kinderopvang zet. In deze video deelt ze haar ervaringen en vertelt ze waarom ze voor een carrière in kinderopvang heeft gekozen.