Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

WerkgeversServicepunt en Leerwerkloket starten pilot met groepshulp

Kinderopvangorganisaties staan te springen om personeel. Tegelijkertijd zijn er werkzoekenden die dolgraag in kinderopvang willen werken, maar nog niet beschikken over het juiste diploma of taalniveau. Hoe begeleid je deze groep succesvol naar werk in onze branche? Het WerkgeversServicepunt (WSP) en het Leerwerkloket hebben hierin een belangrijke en verbindende rol. Zo startte in regio Midden-Utrecht een pilot om mensen klaar te stomen als groepshulp mét doorgroeimogelijkheden. Lees meer en laat je inspireren door deze aanpak.

Foto Rachida Akani en Farida Amidouche

Rachida Akani is adviseur bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Utrecht: een samenwerkingsverband van UWV, regionale gemeenten en sociale ontwikkelbedrijven. Haar collega Farida Amidouche is vormgever en aanjager leerwerktrajecten bij het Leerwerkloket (LWL). Hierin werkt UWV samen met regionale gemeenten, ROC Midden-Nederland, MBO Utrecht, Wellantcollege, VNO/NCW en MKB-Midden. Rachida en Farida sloegen de handen ineen en besloten samen op te trekken bij de aanpak van het personeelstekort in kinderopvang in de regio Utrecht. Het resultaat? Een voorschakeltraject voor werkzoekenden die zich graag laten opleiden tot groepshulp, met de mogelijkheid om door te groeien naar pedagogisch medewerker. Een traject met toekomstperspectief.

We willen de potentie benutten van mensen die graag willen werken in kinderopvang, maar dat nu nog niet kunnen.
Rachida AkaniAdviseur WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht

Opleiden tot groepshulp in kinderopvang

"Onze ervaring is dat mensen met een mbo-opleiding op niveau drie of vier hun weg naar werk in kinderopvang vaak wel weten te vinden", licht Rachida toe. "We willen juist de potentie benutten van mensen die wel de wens hebben om te werken in kinderopvang, maar dat op dit moment om uiteenlopende redenen nog niet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of iemand met een migratieachtergrond die de Nederlandse taal nog niet helemaal beheerst. Deze groep is in de regio Midden-Utrecht vrij groot en speciaal voor hen wilden we iets opzetten om hun mogelijkheden te vergroten. Al brainstormend kwamen we uit op een voorschakeltraject dat ze in eerste instantie opleidt tot groepshulp."

Het voorschakeltraject is volgens Farida een mooi voorbeeld van job carving. Hierbij worden de taken van een baan geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan. Zo maak je de functie geschikt voor een breder publiek. "Een groepshulp kan gediplomeerde pedagogisch medewerkers taken uit handen nemen. Denk aan fruit snijden, schoonmaken of activiteiten voorbereiden. We merken dat werkgevers steeds meer gaan openstaan voor de groepshulp. Met het creëren van deze functie ontzorg je het gekwalificeerde personeel en verlaag je de werkdruk. Dit helpt om uitval te voorkomen. Wel is het belangrijk om bij de werving de verwachtingen van deelnemers te managen. Wat mag je als groepshulp wel en niet doen?"

Een groepshulp kan gediplomeerde pedagogisch medewerkers ontzorgen. Dit verlaagt de werkdruk en helpt uitval voorkomen.
Farida AmidoucheVormgever en aanjager leerwerktrajecten Leerwerkloket Midden-Utrecht

Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling

Kandidaten worden in vijftien weken tijd omgeschoold tot groepshulp in kinderopvang. "Twee dagen per week lopen ze stage bij een kinderopvangorganisatie, waarbij ze op de werkvloer begeleiding krijgen van ROC Midden-Nederland. Daarnaast volgen zij een dag per week onderwijs bij MBO Utrecht. De opleiders ontwikkelden een leerlijn, gebaseerd op de mbo 2-opleiding Helpende zorg & welzijn. Daarnaast krijgen deelnemers les van NCB om aan hun werknemersvaardigheden te werken. En wie dat nodig heeft, volgt ook nog bij NCB lessen in taal en rekenen. We bieden zoveel mogelijk maatwerk", benadrukt Rachida.

Farida vult aan: "Bovendien houden we goed in de gaten hoe iemand zich in die vijftien weken ontwikkelt. Wat is er nodig om het traject succesvol af te ronden? De intentie vanuit werkgevers is om kandidaten na afloop een contract als groepshulp te geven. Wie wil én kan, bieden we de gelegenheid om verder te leren en zich via een bbl-traject door te ontwikkelen tot pedagogisch medewerker op niveau drie."

Ontwikkelpad kinderopvang

Het voorschakeltraject sluit naadloos aan bij het Ontwikkelpad kinderopvang, een initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Midden-Utrecht is dan ook een van de arbeidsmarktregio's die actief de mogelijkheden van het Ontwikkelpad verkent. De leerlijn van het Ontwikkelpad wordt gebruikt in de pilot.

Lees meer over het Ontwikkelpad kinderopvang

Eerste pilot voorschakeltraject van start

Rachida geeft aan dat het voorschakeltraject zich in een pilotfase bevindt. "Zeven kinderopvangorganisaties doen mee en stellen een aantal plekken beschikbaar. Aan de pilot willen we twaalf tot veertien kandidaten laten deelnemen. Hierna evalueren we het resultaat. Als dat succesvol blijkt, gaan we met meer groepen aan de slag. De eerste screenings- en selectiegesprekken zijn al achter de rug. Hierbij peilden we onder meer de interesse, de motivatie, het taalniveau en de beschikbaarheid van mogelijke deelnemers. Met zo'n veertig kandidaten was de belangstelling groot. Stuk voor stuk waren het topkandidaten die heel gemotiveerd en enthousiast bleken. Het was voor ons nog een moeilijke opgave om tot een definitieve selectie te komen. Maar we laten niet iedereen los en kijken wie we in een eventuele tweede ronde kunnen meenemen."

Aan de opzetten van de pilot ging het nodige denkwerk vooraf. "In een werkgroep bespraken we steeds hoe we het gingen aanpakken, wie we wilden betrekken en wat er steeds nodig was", vertelt Farida. "Dat deden we niet volgens een bepaalde methodiek. We hebben dit al doende ontwikkeld met elkaar, met positieve energie en vertrouwen. Alle betrokkenen hebben hart voor kinderopvang. De tekorten worden gevoeld, maar bieden ook kansen voor werkgevers en werkzoekenden. Als WSP en het LWL verbinden we vraag en aanbod met elkaar en proberen we via 'omdenken' mogelijkheden te creëren. Zo is ook het voorschakeltraject ontstaan!"

Maak jij ook het verschil? Deel jouw verhaal

Bij Kinderopvang werkt! worden we erg enthousiast van verhalen van mensen uit het werkveld die eigenhandig verandering in gang zetten en zo dagelijks het verschil maken. Om op een creatieve manier onderwerpen aan te pakken, zoals personeelstekorten en behoud van medewerkers. Wil je werkgevers en werknemers in kinderopvang inspireren met jouw verhaal? Neem dan contact met ons op.

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!