Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Instroom

Vraag subsidie groepshulpen kinderopvang in november aan

26 apr 2024

Op 23 april publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de subsidieregeling ‘groepshulpen in de kinderopvang’. Deze tijdelijke subsidieregeling biedt kinderopvangorganisaties een tegemoetkoming in de loonkosten van groepshulpen. De regeling geeft een impuls aan het aannemen van groepshulpen en hun doorgroei in de kinderopvang.

Het Ontwikkelpad

Aanvraag in november

Kinderopvangorganisaties kunnen een keer per jaar een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In november 2024, 2025 en 2026. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal uren dat de groepshulp werkt, met een maximum van €10.056 per groepshulp. Dit is ongeveer 40% van het jaarlijkse fulltime cao-salaris van een groepshulp. Als er veel aanvragen zijn, kan het maximale bedrag per aanvraag lager uitvallen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als kinderopvangorganisatie aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Een kinderopvangorganisatie mag per jaar twee aanvragen doen. Dit betekent dat een organisatie voor twee groepshulpen subsidie kan aanvragen.
  • De groepshulp werkt bij de kinderopvangorganisatie met een arbeidsovereenkomst die tenminste 12 maanden geldig is. De arbeidsovereenkomst heeft een startdatum van 1 augustus 2023 of later.
  • De groepshulp neemt deel aan scholing via praktijkleren in het mbo, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, mbo-certificaat of diploma. De scholing is gestart per 1 augustus 2023 of later. Het Ontwikkelpad biedt handvatten voor  scholing voor de groepshulp.
  • Om scholing te garanderen, heeft de kinderopvangorganisatie subsidie voor de begeleidingskosten van de groepshulp toegekend gekregen via de Subsidieregeling Praktijkleren (aanvraag in juni-september) of Praktijkleren in de derde leerweg (aanvraag gelijktijdig in november).
  • De subsidie is alleen bedoeld voor groepshulpen; niet voor de inzet van een beroepskracht in opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker.
  • Voor elke individuele groepshulp kan maar één keer subsidie worden verstrekt.

Meer weten?

Voor details kun je de gepubliceerde regeling en toelichting raadplegen en de informatiepagina Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang op rvo.nl.

Bij vragen over de subsidie groepshulpen kan je terecht bij KOgroepshulp@rvo.nl.

Op 23 mei 2024 wordt een webinar georganiseerd dat kinderopvangorganisaties meer informatie biedt over de subsidieregeling.