Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Over de cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. Op deze webpagina vind je informatie over de Cao Kinderopvang.

Cao Kinderopvang 2021-2022

Werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben op 24 juni 2021 met werknemersorganisatie CNV Zorg en Welzijn een akkoord gesloten voor een nieuwe Cao Kinderopvang 2021-2022. De leden van de drie cao-partijen hebben met dit akkoord ingestemd. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao per 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat vanaf die datum de Cao Kinderopvang van toepassing is op alle werkgevers en medewerkers in kinderopvang. Klik hier voor het besluit tot algemeenverbindendverklaring.

De Cao Kinderopvang 2021-2022 is opgenomen in de Cao-app Kinderopvang. Download de app in de App Store of via Google Play.

Besluiten tot verruiming kwalificatie-eisen

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft tijdens de looptijd van de Cao Kinderopvang 2020-2021 een aantal besluiten genomen over verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.  Per 24 juli 2020, per 1 november 2020, per 1 februari 2021 en per 3 mei 2021. Deze besluiten zijn opgenomen in de Cao Kinderopvang 2021-2022.

Naar de Cao Kinderopvang

Handige links

Cao-app Kinderopvang