Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Instroom

De duizend ambassadeurs van KION

1 sep 2022

Mensen uit de creatieve sector verleiden hun talenten bij de buitenschoolse opvang in te zetten. Of vierdejaars hbo pedagogiek alvast een arbeidscontract aanbieden als zijnde een bijbaan. KION in Nijmegen, een grote speler in de kinderopvang, tovert allerlei in het oog springende oplossingen tevoorschijn om de krapte op de arbeidsmarkt van kinderopvang te bestrijden. Met een belangrijke rol voor het eigen personeel.

Judith Leblanc is arbeidsmarktcommunicatieadviseur bij KION: een grote kinderopvangorganisatie met zo ‘n 1100 medewerkers. De circa 180 locaties in en rond Nijmegen bieden allerlei vormen van kinderopvang. Om het personeelsbestand op peil te houden, timmert de organisatie voortdurend aan de weg. Met een stevige inbreng van een enthousiaste club werknemers, vertelt Judith Leblanc.

‘Een klankbordgroep met acht pedagogisch medewerkers biedt waardevolle inzichten in wat leeft in de organisatie. Maar we zetten de groep ook in om te achterhalen waaróm iemand hier graag werkt en wat we nog meer kunnen doen om mensen aan ons te binden.

Door de krapte in de markt zitten werknemers in een luxepositie. Daarom wil KION een nóg betere werkgever worden om mensen aan te trekken. En te behouden. Dat lukt heel aardig. Op dit moment kunnen we het gros van de vacatures goed invullen.

Wijk eens af van platgetreden paden

‘Een kunstenaar die naast zijn eigen creatieve activiteiten op de bso werkt. Of een fotografe die als zelfstandige werkt maar een aantal keer per week in de middaguren energie haalt en brengt op de bso. Een uitkomst voor zowel KION als de kersverse collega’s’, legt Judith Leblanc uit. ‘Neem iemand met een muziekopleiding. Het kan zomaar zijn, dat hij of zij de juiste kwalificaties bezit om in de kinderopvang te werken, bijvoorbeeld een aantal uren bij de bso. Handig als je wel wat extra vaste inkomsten kunt gebruiken als zelfstandige. En op een leuke manier je talent wilt inzetten voor grotere kinderen. Voor iedereen een goede oplossing.’

Ga al in zee met studenten

Doel binnen KION is ook om meer zichtbaar te zijn bij bijvoorbeeld culturele centra in Nijmegen en omgeving. Om creatievelingen te vertellen over de mogelijkheden in kinderopvang. Maar ook op traditioneel interessante plekken blijft de organisatie zichtbaar. Zoals bij het roc Nijmegen om tijdens open dagen uit te leggen aan potentiële studenten pedagogisch werk hoe leuk het werken in kinderopvang is, en natuurlijk ook om KION als werkgever onder de aandacht te brengen. Maar KION richt zich ook op hbo-studenten. Voor sommige opleidingen geldt namelijk dat studenten al in het vierde jaar werkzaam kunnen zijn in de kinderopvang:

Geld verdienen en ervaring opdoen in een echte baan, in de sector waarvoor je leert. Wat wil je nog meer? Dat is natuurlijk een stuk waardevoller dan patat bakken of vakkenvullen bij de supermarkt. Uiteraard doen wij ook ons best om ze na hun opleiding binnenboord te houden.

Met grotere contracten snijdt het mes aan twee kanten

KION werkt ook intensief samen met het roc Nijmegen voor de bbl-opleiding voor zij-instromers op mbo-3 niveau. Vooral gericht op de bso. Want daar ligt toch de grootste uitdaging om genoeg mensen binnen te halen. Door de vaak kleine contracten. Maar ook daarvoor werkt KION hard aan oplossingen, vertelt Judith Leblanc.

‘We merkten van kinderdagverblijf tot bso dat medewerkers meer uren wilden draaien. Dat geluid klonk ook bij sollicitanten. Daarom biedt KION waar mogelijk grotere contracten. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de verschillende kwalificaties. Voorwaarde is wel dat er gerouleerd wordt op verschillende locaties. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Meer flexibiliteit onder de collega’s, terwijl ze meer inkomsten hebben. Bovendien kunnen ze eerst eens goed rondkijken in de organisatie waar ze het beste passen. Je kunt voor een vaste plek gaan of blijven rouleren. Sommigen vinden de afwisseling heerlijk.’

Medewerkers zijn de beste ambassadeurs

Medewerkers mee laten denken om beleidsveranderingen door te voeren. Of nieuw personeel te werven. Veel bedrijven en organisaties piekeren zich suf hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. KION niet, verzekert Judith Leblanc. ‘Ik krijg regelmatig mailtjes van medewerkers die via via van de klankbordgroep hebben gehoord en óók graag mee willen doen. Of neem bijvoorbeeld de speciale GO bso! -actiegroep die bruiste van de energie. De leden bezochten alle locaties, compleet met goodiebags. Om de andere collega’s aan te sporen buiten de organisatie en kennissen enthousiast te maken voor een baan bij de bso. Daar kan geen vacaturetekst tegenop. Want je eigen mensen zijn uiteindelijk de beste ambassadeurs.’

Inspiratie?