Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

3.2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst moeten de volgende zaken staan:

a.  De naam en woonplaats van de medewerker en van de werkgever.

b.  De datum waarop de arbeidsovereenkomst begint.

c.  De functie van de medewerker. Of een beschrijving van het werk dat ze gaat doen.

d.  De plaats waar de medewerker gaat werken. Dit kunnen meer plaatsen zijn.

e.  Het aantal uur dat de medewerker werkt en volgens welke werktijdenregeling.

f.  Of het gaat om een tijdelijke of een vaste arbeidsovereenkomst. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst staat erbij tot wanneer die duurt en waarom het een tijdelijke arbeidsovereenkomst is.

g.  Afspraken over het salaris:

  • De salarisschaal.
  • Het startsalaris.
  • De periode waarover de werkgever het salaris betaalt.
  • De datum waarop het salaris elk jaar omhoog kan gaan. Zie artikel 5.3.

h.  Of de medewerker wel of niet moet verhuizen naar de plaats waar ze gaat werken.

i.  Dat deze cao geldt.

Er kunnen nog meer afspraken in de arbeidsovereenkomst staan.

In bijlage 7 staat een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst. En een voorbeeld van een verandering van een arbeidsovereenkomst.

naar bovenkant pagina