Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Omgaan met werkdruk

Werkdruk ontstaat als de hoeveelheid werk (belasting) die je doet groter is dan wat je eigenlijk aankan (belastbaarheid). Maar ook als je niet lekker op je plek zit, of als je je talenten niet voldoende kan inzetten. Voor jou als werknemer in kinderopvang zijn er verschillende tools ontwikkeld om werkdruk te verlagen en om jouw werkplezier en dat van je collega’s te verhogen.

Toetsenbord met de tekst 'Break' op de entertoets.

Tools rond werkdruk  

Werkdrukspel 

Het Werkdrukspel helpt om op een ontspannen en oplossingsgerichte manier in gesprek te gaan over werkdruk met je collega’s en je leidinggevende.  

Zelftest sterk in je werk 

Wacht niet af, maar neem actief de regie op je loopbaan. Hoe sterk sta jij in je werk? Test jezelf. 

Plezier in uitvoering 

Met de oefeningen uit de gratis methode Plezier in uitvoering kan iedereen zelf direct en op een leuke manier aan de slag om werkdruk te verminderen en werkplezier te vergroten. 

Cao-afspraken rondom werkdruk  

Wist je dat de cao-partijen in het cao-akkoord afspraken hebben gemaakt om de werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen? Er zijn acht concrete afspraken benoemd rondom:  

  • levensfasebudget 
  • beschikbaarheid en bereikbaarheid 
  • werktijden en pauzes 
  • niet-groepsgebonden uren 
  • licht huishoudelijk werk 
  • locaties oproepkrachten 
  • vaste banen en goede arbeidsomstandigheden 
  • duurzame inzetbaarheid 

In de link onderaan de pagina vind je meer informatie over wat de afspraken inhouden.  

Werkdruk en eigen regie  

Werkdruk is voor iedereen anders. Het blijkt dat meer regie over je eigen werk een belangrijke rol spelen in hoe je werkdruk ervaart. In de download van AZW-onderzoek onderaan de pagina lees je hier meer over.  

Hoe gaan andere kinderopvangorganisaties om met werkdruk?  

Wil je weten hoe andere kinderopvangorganisaties omgaan met werkdruk? Lees dan de interviews die we met hen hebben gehouden. Heb je zelf een goed voorbeeld hoe jouw organisatie hiermee omgaat? Meld dit bij ons en we houden een interview dat we hier plaatsen.  

Handige links