Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De Beroepscode Kinderopvang: leerinstrument en steun in de rug

De Beroepscode Kinderopvang is samen met professionals in het werkveld en PPINK herzien. Onder de nieuwe titel 'Beroepscode van pedagogisch medewerkers in kinderopvang' is de code geactualiseerd en voorzien van nieuwe voorbeelden van ethische dilemma’s uit de praktijk van vandaag de dag. De beroepscode kun je hier downloaden.

Beroepscode kinderopvang - jouw hulp bij dilemma's en ethische vraagstukken

Informatie over de beroepscode

Waarom een beroepscode?

Pedagogisch medewerkers zijn professionals. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de opvoeding, ontwikkeling, verzorging en begeleiding van kinderen. De beroepscode is een steun in de rug om het werk nog beter te kunnen doen. De code geeft geen strenge richtlijnen of pasklare antwoorden op ethische vraagstukken, maar is een leidraad en toetssteen. Professionals in kinderopvang kijken hoe zij het beste kunnen handelen of voor welke aanpak zij het beste kunnen kiezen. Bij voorkeur onderzoeken zij dit eerst samen met collega’s welke aanpak dat is. Op die manier leren zij samen in en van de praktijk. Pedagogisch medewerkers werken zo aan de kwaliteit van hun beroep. 

De beroepscode in de praktijk

Soms zijn er situaties in het werk waarbij pedagogisch medewerkers het gevoel hebben dat er iets niet deugt, maar zij niet precies weten wat. Of dat ze een keuze moeten maken, waarbij er niet één goede keuze is. Dit soort ‘knaagsituaties’ noemen we een ethisch dilemma. Bij een ethisch vraagstuk of dilemma komen eigen normen en/of beroepsnormen in de knel. Dat kan in kleine alledaagse situaties zijn. Maar het kan ook gaan om grotere vraagstukken, bijvoorbeeld de veiligheid van het kind. 

De artikelen in de beroepscode helpen om na te denken of om met collega’s in gesprek te gaan. Het pedagogisch beleid van de organisatie en de beroepscode zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Samen denken pedagogisch medewerkers na over hun professioneel handelen en gedrag. En over de afwegingen die zij maken en de keuzes die daaruit volgen. Daarmee kunnen zij het kind en de ouder(s) uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. 

Benieuwd? Bekijk de beroepscode direct.

Download hier de Beroepscode Kinderopvang

Aan de slag met de Beroepscode Kinderopvang

De Beroepscode Kinderopvang leert pedagogisch medewerkers en stagiairs ethische dilemma’s te herkennen in de praktijk en hoe hiermee om te gaan. 

Bekijk de zeven tips en ga er direct mee aan de slag!

Het Kinderopvang Dilemmaspel - Reis door de Beroepscode

Met de Kinderopvang dilemmaspellen maak je kennis met de beroepscode. En je leert wat je bij een dilemma kunt doen. Stel je vindt het niet oké dat je heel vaak alleen op een groep staat. Het is niet veilig voor de kinderen. En voor jezelf is het ook niet goed. Maar je wilt ook de kinderen en hun ouders niet in de steek laten. Doorgaan dan maar? Bij de spellen vind je dilemma’s die je ook in de praktijk tegenkomt. Je leert hoe je hierbij samen met collega’s keuzes kunt maken. Ook als dat lastig is. Zo leer je met elkaar en krijg je meer plezier in je werk

Ontdek wat het spel inhoudt

Tool in Cao-app Kinderopvang

In de nieuwe cao-app van Kinderopvang werkt! vind je de beroepscode-tool die je helpt bij ethische dilemma's. Je kunt een test doen met voorbeelden van dilemma’s. Herken jij ze uit je dagelijkse werk? Ook vind je hier de animatie over de beroepscode terug.

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!