Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe vind je balans in je werk?

Wanneer je team in balans is, werkt iedereen plezieriger. Maar wat is in balans? En hoe krijg je dat voor elkaar? Een paar tips om je hierbij te helpen.

De kunst van balanceren

De belangrijkste hulpbronnen 

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste bronnen voor werkplezier zijn:

  • Vrijheid om je werk (binnen grenzen) op je eigen manier te doen en in te delen.
  • Ontwikkeling en groei in je vak.
  • Sociale steun van collega’s en leiding.

Als je deze hulpbronnen aanboort, ontstaat er balans in je werk. Balans tussen de zwaarte van het werk (willen en moeten) en wat jij en je collega's afzonderlijk en samen aankunnen (kunnen).

Vrijheid in je werk is belangrijk om die balans in het werk zelf en samen te regelen. Want als je voorgeschreven taken hebt, in een vast schema of planning met een afgesproken hoeveelheid werk, dan zit je snel klem. Voor je het weet, loop je achter als je eens ziek bent of een mindere dag hebt. Dat is een echte energievreter.

Zoek daarom een positieve balans

Alles wat je aandacht geeft groeit. Als je de nadruk legt op problemen, zullen de problemen groter worden. Als je vooral aandacht schenkt aan oplossingen en mogelijkheden, zullen de kansen toenemen. Bedenk goed wat je wil, mag, kan en moet. 

  • Willen - wat drijft je, wat geeft je energie, plezier en voldoening?
  • Mogen - hoeveel ruimte krijg of neem je om je werk te plannen, te sturen en in te delen?
  • Kunnen - wat kun je goed en doe je dat ook voldoende?
  • Moeten - hoe ga je om met alle taken en verzoeken die op je afkomen?