Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Werkplezier

Onderzoek: wat geeft werkplezier?

15 nov 2022

Waardering en erkenning, eigen regie en ontwikkelingsmogelijkheden, fijne collega’s en ondersteuning van leidinggevenden. Dat zijn de belangrijkste energiebronnen voor meer werkplezier, zo blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt! 86 procent van de pedagogisch medewerkers krijgt waardering voor het werk. De energiebron die ze het minst ervaren (29 procent) maar wél belangrijk vinden voor werkplezier is: voldoende tijd voor de meest plezierige werkactiviteiten. Over de ruimte voor eigen regie en ontwikkeling lopen de meningen tussen pedagogisch medewerkers en leidinggevenden sterk uiteen. Leidinggevenden zijn daar veel positiever over.

Onderzoek werkplezier

Waardering en erkenning krijgen

De kinderen staan op één. Bijna alle van de pedagogisch medewerkers (98 procent) geeft aan energie te krijgen van de kinderen en de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Waardering en erkenning van ouders en de maatschappij dragen bij aan meer werkplezier. Van de pedagogisch medewerkers krijgt 86 procent waardering voor het werk van ouders en 80 procent krijgt erkenning voor hun professionaliteit. Ouders kunnen motiveren via persoonlijke waardering, maar ook demotiveren door bijvoorbeeld een passieve houding. Pedagogisch medewerkers raken gemotiveerd als ouders openstaan voor tips en als ze kinderen zien groeien in hun ontwikkeling. Het stimuleert ze ook om zelf verder te ontwikkelen. 

Ruimte voor eigen regie en ontwikkeling

Voldoende tijd op het werk voor de meest plezierige activiteiten. Deze energiebron ervaren pedagogisch medewerkers het minst (29 procent), al vinden ze dit wél belangrijk voor werkplezier. We zien grote verschillen tussen de beoordeling van ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen regie tussen pedagogisch medewerkers en leidinggevenden. Over de mogelijkheid om een zelfgekozen training te volgen is 87 procent van de leidinggevenden positief. Voor pedagogisch medewerkers ligt dit met 48 procent een stuk lager. Van de pedagogisch medewerkers ervaart 34 procent regelruimte tegen 89 procent van de leidinggevenden. 

Ondersteuning door leidinggevenden kan beter

Fijne collega’s en een goede sfeer staan in de top als het gaat om factoren die zorgen voor motivatie en daarmee voor werkplezier.  Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden zijn hier heel positief over. De ondersteuning van leidinggeven kan volgens pedagogisch medewerkers een stuk beter. Minder dan de helft ervaart steun bij praktische uitdagingen, terwijl 98 procent van de leidinggevenden vindt dat zij ondersteuning biedt. 

Inspirerend leiderschap en inspraak

37 procent van de pedagogisch medewerkers vindt dat leidinggevenden inspirerende ideeën over het werk hebben. Leidinggevenden zijn hier bijna allemaal (95 procent) positief over. Er zijn wel plannen, maar deze lijken onvoldoende gedeeld of opgepakt. Beide groepen geven geen prioriteit aan visie en inspraak, terwijl dit volgens theorie wel motiverend kan werken. Ideeën en visie dragen vooral bij aan werkplezier als ze concreet en uitvoerbaar zijn.

Aan de slag met werkplezier? Onze tools helpen je op weg!

Via Kinderopvang werkt! zijn allerlei tools, trainingen en tips beschikbaar die bijdragen aan meer werkplezier. Bijvoorbeeld voor de thema's, regie en ontwikkeling en teamontwikkeling en leidinggeven. Met de campagne 'Kinderopvang dankzij jou' maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar. Ook bedenken we acties om de beroepstrots te versterken, zoals op de Dag voor de Pedagogisch Medewerker en kerst. Kinderopvangorganisatie kunnen via een promotieportaal op maat gemaakte bedankkaarten en -posters bestellen.

Energiebronnen en tools voor werkplezier in één overzicht

We hebben de energiebronnen en de bijbehorende tools overzichtelijk voor je op een rij gezet in onderstaand document. Handig: via de klikbare links kom je automatisch bij de tools uit. 

Download energiebronnen en tools werkplezier

Handige links

Janneke Hagens

Onderzoeker en kennisverbinder

Meer weten? Neem contact op!

Janneke Hagens

Meer weten? Neem contact op!