Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk geactualiseerd

8 feb 2021

SBB heeft het kwalificatiedossier Pedagogisch werk geactualiseerd. Het ministerie van OCW heeft deze wijziging op 21 januari 2021 formeel vastgesteld. Met ondersteuning van Kinderopvang werkt! hebben verschillende werkgevers meegewerkt aan de actualisering. ROC’s gaan hier nu mee aan de slag om de opleidingen te vernieuwen. 

Kinderopvang leren

In 2019 heeft Kinderopvang werkt! het competentieprofiel pedagogisch medewerker geactualiseerd en besloten dat het als input wordt gebruikt om het kwalificatiedossier Pedagogisch werk te actualiseren. De profielen pedagogisch medewerker en gespecialiseerd pedagogisch medewerker zijn in lijn gebracht met de vereisten van de Wet IKK en die voor de voorschoolse educatie.

Zie ook: