Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Combinatiebaan, mbo- en zij-instroom oplossingen voor tekort

2 dec 2021

Twee derde van de kinderopvangorganisaties probeert het personeelstekort op te lossen door nieuwe en bestaande medewerkers grotere contracten aan te bieden. De verwachting is dat de helft van de medewerkers bereid is om meer uren te werken, blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt!

Spelende kinderen met begeleiders in kinderopvang

Combinatiebanen

De helft van de organisaties ziet brood in combinatiebanen. De combinatie met onderwijs wordt het meest genoemd. Ook combinaties met bijvoorbeeld administratieve taken binnen de eigen organisatie zijn kansrijk.

Instroom uit mbo en zij-instroom

Daarnaast probeert de helft van de organisaties de instroom uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te vergroten. Vooral grote organisaties noemen het vergroten van de mogelijkheden voor zij-instromers als mogelijke oplossing. Kleine organisaties zetten deze actie nauwelijks in (4 procent).

Studenten, stagiaires en zzp’ers

Ook actiever zoeken naar medewerkers en het verbeteren van het werving- en selectieproces worden genoemd als mogelijke oplossingen door kinderopvangorganisaties. Net als meer stagiaires of bbl'ers te vinden en te binden en het gebruikmaken van uitzendbureaus of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). 

Combinatiebanen in kinderopvang: goede kansen voor combinatiebanen

Meer maatregelen

Andere zinvolle maatregelen die uit het onderzoek naar voren komen zijn:

  • verdere verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers
  • de beroepskracht-kindratio (BKR) bepalen op locatieniveau in plaats van op groepsniveau
  • het formatief inzetten van de groepshulp naast pedagogisch medewerkers op de babygroepen of op de (grotere) buitenschoolse opvang (bso)

Handige links