Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang

Studenten en afgestudeerden van bepaalde universitaire bachelors en masters kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Dit tijdelijke besluit van cao-partijen kinderopvang loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Een aanvullende eis hierbij is het invullen van de monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang.

Tijdens de looptijd van het besluit willen cao-partijen een aantal dingen monitoren. Ten eerste willen ze volgen hoeveel studenten en afgestudeerden instromen op basis van dit besluit. Daarnaast willen ze een beeld krijgen van de competenties van deze medewerkers.

Daarom aan jou als medewerker de vraag de monitor pedagogisch medewerker kinderopvang op twee momenten in te vullen:

  1. Bij de start van je arbeidsovereenkomst tijdens je inwerkperiode.
  2. Wanneer je een jaar werkzaam bent als pedagogisch medewerker (dit kan bij verschillende opeenvolgende werkgevers zijn, als de periode maar een jaar is).

We vragen je zo eerlijk mogelijk te beoordelen in hoeverre je zelf vindt dat je de competenties op verschillende vlakken beheerst. Er zijn dan ook geen goede of foute antwoorden.

Je vult de monitor anoniem in. Ook delen we de informatie niet met je werkgever. Cao-partijen gebruiken de verzamelde informatie alleen om de opbrengst van het tijdelijke besluit te kunnen beoordelen.

Inmiddels kan de vragenlijst niet meer worden ingevuld.

Handige links