Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Opleiding en ontwikkeling

Locatiemanager Laura Mourus blijft investeren in haar ontwikkeling

Laura Mourus (30) is manager van drie bso-locaties van BLOS kinderopvang. Iets wat ze niet kon vermoeden toen ze in 2014 op invalbasis startte als pedagogisch medewerker. Stap voor stap ontwikkelde ze zich en kreeg ze via verschillende functies steeds meer verantwoordelijkheid. Ook nu ze haar ambities heeft waargemaakt, blijft Laura zich ontwikkelen. Om het beste te halen uit zichzelf én haar team. Lees hoe ze dat doet.

Locatiemanager Laura Mourus van BLOS kinderopvang

Opleiding met perspectief

Laura was al een tijd assistent-manager, toen het begon te kriebelen. Ze wilde meer. “Omdat ik de wens had om door te groeien tot locatiemanager, besloot ik een opleiding te volgen. Wilde ik solliciteren op die functie, dan moest ik aantonen dat ik kan denken en werken op hbo-niveau. De keuze viel op een associate degree tot jeugdwerker. Een andere tak dan kinderopvang, maar wel met raakvlakken. En deze opleiding viel het best te combineren met de uren die ik destijds als assistent-manager maakte. Nadat ik mijn diploma had gehaald, kreeg ik een aanbod om manager te worden van verschillende locaties bij BLOS kinderopvang. Een mooie kans bij de kinderopvangorganisatie waar ik al werkte. Die heb ik dan ook met beide handen aangegrepen."

Reflecteren op je eigen handelen

Tijdens de associate degree tot jeugdwerker deed Laura kennis en vaardigheden op die in haar werk als locatiemanager in kinderopvang goed van pas komen. “Ik heb heel veel geleerd over mijn eigen denken en doen, en dat van anderen. Vooral over de achterliggende redenen. Er was veel aandacht voor reflectie op je eigen handelen in heden en verleden. Hierdoor werd ik mij bewuster van hoe ik overkom en mijn eigen manier van communiceren. Ik heb nu meer oog voor hoe een ander reageert en waar dat vandaan kan komen. Die vaardigheid komt bijvoorbeeld van pas bij gesprekken met ouders of met mensen in mijn teams.”

Leiderschap en teamontwikkeling

Ook nu Laura haar ambities heeft waargemaakt, blijft ze zich verder ontwikkelen. “Zeker nu ik meer verantwoordelijkheid draag, vind ik het belangrijk om dat te blijven doen. Ook als locatiemanager ben ik nooit uitgeleerd. Het aansturen en begeleiden van medewerkers vereist bepaalde vaardigheden. Moeilijke gesprekken voeren bijvoorbeeld of omgaan met weerstand. Mede hierom heb ik bij Kinderopvang werkt! de online training ‘Leiderschap en teamontwikkeling in kinderopvang’ gevolgd. Het gaf mij inzicht in mijn eigen leiderschapsstijl. Ook maakte ik een ontwikkelplan met concrete doelen voor mijn team én voor mijzelf."

Ook als manager ben ik nooit uitgeleerd. Als ik mezelf verder ontwikkel, kan ik mijn team ook beter begeleiden.

Intervisie voor leidinggevenden

Naast de training over leiderschap en teamontwikkeling volgde Laura via Kinderopvang werkt! online intervisie voor leidinggevenden. “Via deze online intervisiebijeenkomsten kon ik met andere kinderopvangmanagers door heel het land sparren over verschillende casussen die we zelf inbrachten. Dit leverde mij vooral het inzicht op dat we in de praktijk allemaal tegen precies dezelfde dingen aanlopen. Fijn om te ervaren dat ik niet de enige manager ben met bepaalde vraagstukken. Die herkenning gaf mij meer rust. Ook wisselden we concrete tips en adviezen uit, die we erna konden toepassen.” 

Blijven investeren in ontwikkeling

Volgens Laura is het belangrijk om ontwikkeling structureel op de agenda te zetten. “Elke manager heeft een eigen manier van denken en doen. En stelt zelf prioriteiten. Mezelf blijven ontwikkelen, vind ik persoonlijk heel belangrijk. En daar maak ik bewust tijd voor. Want als ik mezelf verder ontwikkel, kan ik mijn team ook beter begeleiden. Ik zie het als een tijdsinvestering die zichzelf later terugbetaalt. Fijn dat ik binnen BLOS kinderopvang ook de ruimte krijg om aan ontwikkeling te werken. Daar heb ik met mijn eigen manager goede afspraken over gemaakt.”

Feedback van medewerkers

Daarnaast benadrukt de leidinggevende hoe waardevol het is om zelf ook feedback te krijgen. “Ook mijn eigen team draagt bij aan mijn ontwikkeling, door mij aan te spreken en terugkoppeling te geven. Ik heb gemerkt dat als je jezelf kwetsbaar opstelt je de mooiste feedback ontvangt. Zo gaf een medewerker mij eens terug dat ze zich ondermijnd voelde, doordat ik haar in het bijzijn van anderen te hulp schoot. Ook al deed ik dat met goede intenties; ze had een punt. Goed dat ze het terug durfde te geven, zodat ik er voortaan beter op kon letten. Een mooi voorbeeld hoe je als leidinggevende van je team kunt leren.”

Tips voor ontwikkeling van Laura

  1. Neem de tijd voor je eigen ontwikkeling, de investering loont!
  2. Durf je open te stellen voor feedback van je team en eigen leidinggevenden.
  3. Kijk naar de persoon, niet naar de rol en leer van elkaar.

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!