Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Opleiding en ontwikkeling

Locatiecoördinator Ingrid Samuels ontwikkelt zich verder via coaching

In de ochtend werkt Ingrid Samuels als administratief medewerker bij basisschool De Ganzebloem en basisschool De Beneden Beekloop in Geldrop. Na het middaguur transformeert ze tot coördinator van de gelijknamige bso, onderdeel van Kinderopvang Potje Knor. Als leidinggevende stuurt ze pedagogisch medewerkers, een stagiaire en een vrijwilliger aan. Om te groeien in haar rol maakt Ingrid gebruik van coaching. Ze vertelt hoe ze dit doet én wat het haar brengt.

Ingrid Samuels

Vliegende start in kinderopvang

De loopbaan van Ingrid in kinderopvang maakte in 2019 een vliegende start. Ze vertelt: “Ik wilde graag meer uren werken als administratief medewerkster, maar op de basisschool was die mogelijkheid er niet. Toen ontstond het idee om in de avonduren een bbl-opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 4 te gaan volgen.” Het voltooien van de opleiding opende voor Ingrid de deuren naar kinderopvang De Ganzebloem, die destijds nog onder een andere vlag opereerde.

Lang heeft Ingrid niet als pedagogisch medewerker gewerkt. Want door het vertrek van enkele leidinggeven, was er vraag naar nieuwe coördinatoren voor verschillende locaties. Of dat misschien ook iets voor haar was? Ingrid: De vraag verraste mij, maar uiteindelijk voelde het als een logische stap. Ik was al zo goed bekend met De Ganzebloem. Met de school, de bso, de kinderen, verzorgenden en docenten. En ik hoefde het in het begin niet alleen te doen, maar kon rekenen op de steun van een ervaren locatiecoördinator. Dat was fijn."

Wennen aan leidinggevende rol

De verandering van pedagogisch medewerker naar locatiecoördinator was wennen voor Ingrid en haar team. "Ik ging pedagogisch medewerkers aansturen, die eerst mijn directe collega's waren. Dat voelde in het begin wel vreemd en soms ook lastig. Je krijgt meer verantwoordelijkheden. Dat betekent dat jij degene bent die besluiten neemt. En dat je ook gesprekken voert over wat er goed gaat en wat er beter kan op de werkvloer. Het is dan belangrijk hoe je de boodschap overbrengt. Ik weet van mezelf dat ik bijvoorbeeld best direct kan zijn. Niet iedereen vindt dat fijn. Daar houd ik nu beter meer rekening mee in mijn manier van communiceren."

Tijdens de coachingsessies bespreken we allerlei onderwerpen en denken we samen na over mogelijke oplossingen.
Ingrid Samuels

Stappen zetten via coachingsessies

Om zich als locatiecoördinator verder te ontwikkelen, heeft Ingrid eens per twee weken een coachingsessie met de directrice van Potje Knor. "We hebben een schema gemaakt van onderwerpen waar ik tegenaan loop. Tijdens de sessies bespreken we die uitdagingen en denken we samen na over mogelijke oplossingen. Daar ga ik mee aan de slag en twee weken later evalueren we hoe het ging. Er komen allerlei onderwerpen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan communicatie binnen het team, omgaan met ziekteverzuim en de samenwerking met de basisschool. Soms schakel ik een pedagogisch coach in om mij en medewerkers verder te helpen."

Ingrid ervaart de coachingsessies als positief. "Het is fijn dat ik met mijn hulpvragen bij iemand terechtkan, die met mij meedenkt over oplossingen. En die mij regelmatig van praktische tips en tools voorziet. Ik merk dat ik stappen zet in mijn manier van leidinggeven. Bijvoorbeeld als het gaat om het voeren van gesprekken met medewerkers. Ik weet nu beter hoe ik dat aanpak en waar ik goed op moet letten. Dat is heel leerzaam!"

Tips van Ingrid aan andere leidinggevenden

  1. Ga in gesprek met andere leidinggevenden én je medewerkers.
  2. Durf vragen te stellen, juist ook over zaken waar je tegenaan loopt.
  3. Stel je kwetsbaar op, zo haal je het meeste uit je ontwikkeling.

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!