Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Het diploma van de medewerker is door de modernisering van de kwalificatie-eisen in 2018 vervallen. Kan zij alsnog werken als pedagogisch medewerker?

Bij veel vervallen diploma’s geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat de medewerker met een vervallen diploma kan (blijven) werken als pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (bso) als:

  • zij vóór 1 september 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster en
  • zij direct vóór 1 september 2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft onderbroken.

Gebruik de Diplomacheck om te zien of de overgangsregeling van toepassing is.

Heeft de medewerker een vervallen diploma en geldt er geen overgangsregeling? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om te werken in kinderopvang.  Mogelijk kwalificeert het diploma met een aanvullend bewijs. Controleer dit in de Diplomacheck. Anders kan de medewerker kiezen voor een verkorte opleiding, een EVC-traject of een gelijkstellingsverzoek.

Hier vind je meer informatie: