search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Actuele cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. Op deze webpagina vind je informatie over de cao Kinderopvang.

Cao Kinderopvang 2020-2021

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met de Cao Kinderopvang 2020-2021, met een looptijd van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021. De cao is op 1 mei 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. Cao-partijen hebben algemeenverbindendverklaring (avv) aangevraagd voor de cao.

Ook hebben de leden van de cao-partijen kinderopvang en de leden van de cao-partijen sociaal werk ingestemd met het akkoord voor de overgang van peuterspeelzalen en peuterspeelzaalmedewerkers naar de cao Kinderopvang. Dit akkoord wordt nu uitgewerkt.

De cao Kinderopvang 2020-2021 is opgenomen in de app Cao Kinderopvang. Download de app Cao Kinderopvang in de Appstore of Playstore.

Besluiten tot verruiming kwalificatie- eisen

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op 4 februari 2019, 3 juni 2019, 4 december 2019 en 23 april 2020 besluiten genomen over de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerkers. De besluiten zijn opgenomen in de cao Kinderopvang 2020-2021. 

 

Heb je een algemene vraag over de cao?

FCB voert het secretariaat voor de gezamenlijke cao-partijen en beantwoordt geen inhoudelijke vragen. Voor algemene vragen over de cao stuur een e-mail naar caokinderopvang@fcb.nl

 

Heb je een inhoudelijke vraag over de cao?

Voor inhoudelijke vragen over de cao Kinderopvang en adviezen over jouw specifieke situatie kun je als lid terecht bij je werkgeversorganisatie (Brancheorganisatie Kinderopvang of Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) of werknemersorganisatie (FNV Zorg & Welzijn of CNV Zorg & Welzijn).

Meer weten?
cao Kinderopvang
cao Kinderopvang
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling