search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Actuele cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. Op deze webpagina vind je informatie over de cao Kinderopvang.

Cao Kinderopvang 2020- 2021

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met de Cao Kinderopvang 2020-2021, met een looptijd van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021. Het principeakkoord wordt nu zo snel mogelijk omgezet in een definitief te tekenen cao-akkoord en in de bijbehorende cao-teksten.

Ook hebben de leden van de cao-partijen Kinderopvang en de leden van de cao-partijen Sociaal Werk ingestemd met het akkoord voor de overgang van peuterspeelzalen en peuterspeelzaalmedewerkers naar de cao Kinderopvang. Ook dit akkoord wordt nu uitgewerkt.

Cao kinderopvang 2018-2019

Deze cao heeft een looptijd van twee jaar: van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019. Open de cao kinderopvang 2018 - 2019.

De cao kinderopvang 2018-2019 is algemeen verbindend verklaard (avv) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De avv is in werking getreden op 17 november 2018. Dit is de dag na publicatie in de Staatsbladcourant; nummer 59619/ UAW Nr. 12019. Bekijk de tekst van het AVV-besluit.

De cao 2018-2019 is er ook als app. Download de cao app kinderopvang in de Appstore of Playstore.

Wat is er gewijzigd in de cao?

  • De kwalificatie-eis pedagogisch medewerker is gemoderniseerd en verder aangepast aan de eisen vanuit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), 
  • De kwalificatie-eis pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalleidster blijven op elkaar afgestemd en zijn identiek.
  • Er zijn diverse overgangsbepalingen opgenomen voor opleidingen die zijn komen te vervallen in de kwalificatie-eis.
  • De functieomschrijving pedagogisch beleidsmedewerker/coach is toegevoegd met de bijbehorende kwalificatie-eis.
  • Er is een hoofdstuk toegevoegd met bepalingen over de naleving van de cao.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de niet-groepsgebonden werkzaamheden.

Besluiten tot verruiming kwalificatie- eisen

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op 4 februari 2019 en op 3 juni 2019 besluiten genomen over de kwalificatie- eisen van pedagogisch medewerkers. De besluiten worden opgenomen in de eerstvolgende (wijziging) cao- kinderopvang. 

 

Heb je een algemene vraag over de cao?

FCB voert het secretariaat voor de gezamenlijke cao-partijen en beantwoordt geen inhoudelijke vragen. Voor algemene vragen over de cao stuur een e-mail naar caokinderopvang@fcb.nl

 

Heb je een inhoudelijke vraag over de cao?

Voor inhoudelijke vragen over de cao Kinderopvang en adviezen over jouw specifieke situatie kun je als lid terecht bij je werkgeversorganisatie (Brancheorganisatie Kinderopvang of Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) of werknemersorganisatie (FNV Zorg & Welzijn of CNV Zorg & Welzijn).

Meer weten?
cao Kinderopvang
cao Kinderopvang
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling