Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

5.1 Het salaris bepalen

1.  De werkgever stelt het salaris vast volgens de salarisschaal die hoort bij de functie van de medewerker. Welke salarisschaal bij welke functie hoort, staat in bijlage 1, in de functiematrix.

Valt de medewerker onder de Participatiewet? Dan krijgt ze het wettelijk minimumloon als salaris.

2.  De bedragen van de salarisschalen gelden vanaf 1 januari 2023. Deze bedragen staan in bijlage 2. De werkgever verhoogt deze bedragen drie keer:

a. Per 1 april 2023 met € 150 bruto en daarna met 2,0%

b. Per 1 januari 2024 met 2,0%

c. Per 1 april 2024 met 2,0%

3.  Per 1 januari 2024 wijzigen de salarisschalen:

a. Bij iedere salarisschaal vervalt het eerste salarisnummer. Behalve bij schaal 1.

b. Bij iedere salarisschaal worden aan het einde van de salarisschaal twee salarisnummers toegevoegd. De salaristabel wordt hiervoor uitgebreid met salarisnummer 65 en 66.