Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Wie werken er in kinderopvang?

Wie werken er in de branche? En wat vinden zij van hun werk? Wat is de gemiddelde leeftijd en hoe zit het met de werkdruk? Meer cijfers zien? Bekijk de visuals.

wie werken factsheet plaatje zonder tekst
Infographic: wie werken in kinderopvang?
Infographic: wat vinden pedagogisch medewerkers van hun werk?

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!