Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voldoet de medewerker aan de taaleis?

Bekijk hier het volgende artikel: Taaleis Cao Kinderopvang.

Er is een verschil tussen de taaleis Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de taaleis voor voorschoolse educatie. De taaleis Wet IKK geldt vanaf 1 januari 2025 voor elke pedagogisch medewerker. Alle Nederlandse havo-, vhbo-, vwo-diploma’s, en alle diploma’s vanaf mbo-niveau 4 voldoen aan deze taaleis. Ook diploma’s uit de Nederlandse Antillen of Vlaanderen vanaf mbo-niveau 4 voldoen hieraan. Let op, per 1 januari 2025 gelden er andere regels om aan te tonen dat een medewerker aan de taaleis voldoet. Is een pedagogisch medewerker vóór 1 januari 2025 in dienst bij een kinderopvangorganisatie? En voldoet zij op 1 januari 2025 volgens de huidige regels aan de taaleis? Dan gelden de nieuwe regels niet. Zie bijlage IV van de cao.

De taaleis voorschoolse educatie geldt nu al en moet op een andere manier worden aangetoond: met een cijferlijst in plaats van met een diploma. Benieuwd of je met je certificaat/diploma voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie? Wij kunnen daar als cao-secretariaat geen antwoord op geven. Voor vragen kun je terecht bij de helpdesk van Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij voeren samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal werk Nederland het Ondersteuningstraject voorschoolse educatie uit. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden.