Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voldoet de medewerker aan de taaleis?

Bekijk ook het artikel: Taaleisen in kinderopvang.

De taaleis Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) geldt vanaf 1 januari 2025 voor elke pedagogisch medewerker. De mondelinge vaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren moeten op peil zijn. Tot 1 januari voldoen alle Nederlandse havo-, vhbo-, vwo-diploma’s, en alle diploma’s vanaf mbo-niveau 4 aan deze taaleis. Ook diploma’s uit de Nederlandse Antillen of Vlaanderen vanaf mbo-niveau 4 voldoen hieraan. Zie bijlage IV van de cao.

Let op, per 1 januari 2025 gelden er andere regels om aan te tonen dat een medewerker aan de taaleis voldoet!  Voldoet de mederweker op 1 januari 2025 volgens de huidige cao-regels aan de taaleis? Dan gelden de nieuwe regels niet.

Er is een verschil tussen de taaleis IKK en de taaleis voor voorschoolse educatie. De taaleis voorschoolse educatie geldt nu al. Bij deze taaleis moet ook de leesvaardigheid aangetoond worden.

Benieuwd of een certificaat/diploma voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie? Wij kunnen daar als cao-secretariaat geen antwoord op geven. Voor vragen hierover is er de helpdesk van Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij voeren samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal werk Nederland het Ondersteuningstraject voorschoolse educatie uit. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden.