Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kun je een medewerker al tijdens de gelijkstellingsprocedure inzetten?

Het is mogelijk om een medewerker tijdens een gelijkstellingsprocedure al in te zetten. Dit kan eventueel als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’. Voor deze functie gelden wel een aantal voorwaarden. Zoals een minimaal instroomniveau en een ontwikkelplan. Zie hiervoor artikel 9.5 van de Cao Kinderopvang.

Wanneer het verzoek niet tot gelijkstelling leidt en de medewerker al is aangenomen, moet zij op een andere manier een diploma halen. Bekijk de mogelijkheden voor een werk-leertrajectHeeft ze al werkervaring in kinderopvang? Kijk dan naar de mogelijkheden van een EVC-procedure.