Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tips voor verhogen deeltijdfactor

De eerste kennisworkshop van de proeftuin deeltijdfactor in kinderopvang werd eind december gehouden. De resultaten laten nog even op zich wachten, maar we delen graag alvast twee tips uit deze workshop. Daarmee kan jij een start maken met het verhogen van de deeltijdfactor binnen jouw organisatie.

tips voor verhogen deeltijdfactor kinderopvang

Tip 1: Denk in mogelijkheden

Richt je blik op wat er wél kan. Een uur extra werken per week is misschien niet haalbaar. Tegelijkertijd hoeft iedereen zeker niet fulltime te gaan werken. Maar wellicht is een extra dienst per maand voor medewerkers wel een optie en biedt dat perspectief?

Tip 2: Geef inzicht in wat het oplevert

Een belangrijke voorwaarde om meer te willen werken, is dat het financieel loont. Met behulp van de werkurenberekenaar geef je pedagogisch medewerkers makkelijk inzicht. Wat levert het op als ze meer uren gaan werken? Deze tool houdt ook rekening met toeslagen. 

Proeftuin deeltijdfactor in kinderopvang

De workshop is onderdeel van de proeftuin die Kinderopvang werkt! is gestart met Kind & Co Ludens en stichting Het Potentieel Pakken. Tijdens de kennisworkshops delen we waardevolle inzichten en handvatten met de deelnemende organisaties. Ook testen we de aanpak in de proeftuin op basis van reflecties en feedback van de deelnemers. Bovendien werken we met elkaar aan een lerend netwerk. 

Onze bevindingen delen we met alle andere kinderopvangorganisaties in de branche, zodat ook zij kunnen leren van de opgedane kennis en inzichten van de proeftuin. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Hélène Arons

Meer weten? Neem contact op!