Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Stappenplan werkdruk

Als medewerkers in jouw organisatie werkdruk ervaren, is het belangrijk om dit serieus aan te pakken. Liefst samen met je medewerkers, zodat zij zich betrokken voelen. En om te zorgen dat je de regie en verantwoordelijkheid voor het verlagen van werkdruk met elkaar deelt.

Na de aanpak van acute problemen, is het belangrijk om te werken aan een langdurige oplossing om werkdruk te verlagen. Want de aanpak van werkdruk is een continu proces. Waarbij ook preventieve maatregelen, zoals voorlichting en training belangrijk zijn.  

Hieronder vind je de link naar een handig 7-stappenplan om werkdruk te verminderen en werkplezier te verhogen.  

Handige links