Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Behoud

Resultaten proeftuin verhogen deeltijdfactor kinderopvang positief

Inzetten op grotere contracten loont. Dat blijkt uit de proeftuin bij Kind & Co Ludens, in opdracht van Kinderopvang werkt! en begeleid door stichting Het Potentieel Pakken (HPP). Doel was te onderzoeken of en hoe de contractomvang van medewerkers bij de kinderopvangorganisatie vergroot kon worden. Het pakte positief uit: in drie maanden breidde 19 procent van de actief betrokken medewerkers hun contract uit met gemiddeld 5,4 uur per week. Daarnaast had de proeftuin nog andere gunstige effecten.

Deeltijdfactor kinderopvang verhogen

De proeftuin bij Kind & Co Ludens laat zien dat je kansen op papier kunt verzilveren in de praktijk. In een enquête onder 330 medewerkers bij de start van het project gaf 48 procent van de medewerkers in de kinderdagverblijven aan (misschien) meer te willen werken. Voor de bso was dit 66 procent. Vervolgens gingen we in de proeftuin actief aan de slag in twee clusters bestaande uit 89 medewerkers. Van deze 89 medewerkers breidden 17 (19 procent) hun contract uit, met gemiddeld 5,4 uur per week. Omgerekend is dit 2,55 fte extra bij een 36-urige werkweek. Deze extra uren werden op de eigen én op andere groepen en locaties ingezet. 

De groep die meer ging werken is divers. De medewerkers in kwestie kwamen zowel van het kinderdagverblijf als van de buitenschoolse opvang. Ze variëren in leeftijd en bevinden zich in verschillende levensfasen. Een medewerker wilde bijvoorbeeld graag meer werken, omdat haar jongste kind net naar de basisschool ging.

Redenen om meer uren te willen werken

Aan dit resultaat gingen gesprekken vooraf tussen managers en medewerkers, waarin zij met elkaar van gedachten wisselden over een passende contractgrootte en de mogelijkheden om uren uit te breiden. Medewerkers noemden verschillende redenen om meer te willen werken, zoals: meer geld verdienen, meer ontwikkelkansen en meer kunnen doen voor de kinderen op de groep. 

Pedagogisch medewerker Dominique Fonsensca breidde haar contract uit

Dominique werkt twee dagen op een kinderdagverblijf in Weesp en sinds kort ook een ochtend op een VE-peutergroep in Utrecht. "Nadat ik klaar was met mijn bbl-opleiding, hoefde ik niet langer naar school en had ik tijd om meer uren te gaan werken. Ik ging in overleg met mijn clustermanager over de mogelijkheden. Op basis van mijn wensen kon ik in Weesp geen extra uren maken, maar in Utrecht stond een interne vacature uit. Nu is mijn contract uitgebreid en werk ik op twee locaties. Leerzaam, goed voor mijn ontwikkeling en ik verdien nog meer ook!"

Succesfactoren voor contractuitbreiding

Wat maakte dat het lukte om contracten uit te breiden bij Kind & Co Ludens? Belangrijke succesfactoren bleken: een gezamenlijke focus op resultaat, omslag in denken en doen, en aandacht en maatwerk. Zo waren er duidelijke spelregels, waardoor managers de ruimte voelden om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Denk aan medewerkers die ook een halve dag extra kunnen werken en niet alleen een hele dienst per week. Bovendien waren er medewerkers bereid om de extra uren te werken op een andere locatie of in een ander team. Managers die buiten eigen teams, clusters en locaties dachten konden makkelijker maatwerk bieden. 

Wat zijn nog meer belangrijke lessen uit de proeftuin? 

  • Begin klein, ook een paar uur extra per week is winst.
  • Deel succesverhalen binnen en buiten je organisatie. 
  • Maak een haalbare planning en houd je eraan. 
  • Zet het thema regelmatig op de agenda. 
  • Zorg voor draagvlak en volledig support van directie/bestuur. 
  • Richt een goede projectstructuur in en stel een trekker aan.
  • Stimuleer samenwerking en uitwisseling tussen managers en ambassadeurs. 
Visual redenen realisatie contractuitbreiding

In sommige gevallen lukte het niet om contractuitbreidingen te realiseren. Daar waren verschillende redenen voor. Zo liepen managers en medewerkers tegen maatschappelijke systemische belemmeringen aan. Op 'daldagen' is bijvoorbeeld minder personeel nodig dan op 'piekdagen' en de maximale contractgrootte binnen de bso geeft geen mogelijkheden tot een fulltime contract. En bij één medewerker bleek uit de WerkUrenBerekenaar dat het financieel niet voordelig genoeg was om meer uren te gaan werken.

Regiomanager Yvonne van Schaik over de resultaten van de proeftuin

Yvonne vindt de resultaten van de proeftuin veelbelovend. "Als dit is wat we in een aantal maanden ophalen is dit voor de kinderopvangbranche een kans. Niet alleen om meer uren op de groep te realiseren, maar ook om de medewerker nog centraler te zetten. Past jouw contractomvang nog bij jou? Deze vraag gaf de opening om met elkaar in gesprek te gaan, waarbij de meeste pedagogisch medewerkers aangaven graag meer te willen werken. Zo past de contractomvang steeds bij de levensfase van onze collega’s bij Kind & Co Ludens."

Waardevolle inzichten 

Naast de meetbare resultaten zien we dat de proeftuin op andere niveaus veel heeft opgeleverd, zoals een omslag in denken en doen, aanscherping in beleid en processen, en veel meer inzicht. Denk aan inzicht in potentieel, kansen en belemmeringen rondom het realiseren van grotere contracten in de organisatie. Maar ook inzicht in overtuigingen die leven bij managers en medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om de wens en bereidheid om meer te werken. Daarnaast zijn medewerkers zich nu meer bewust van de gevolgen van hun contractgrootte en weten ze beter welke mogelijkheden er zijn tot uitbreiding. 

Adviseur Hélène Arons van Kinderopvang werkt! kijkt positief terug op de proeftuin: “Mooi om te zien dat zo’n hoog percentage van de medewerkers bij Kind & Co Ludens meer is gaan werken. Dat vind ik een goed resultaat. Het laat zien dat er meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Ik verwacht dat de ontwikkelde aanpak ook kan werken bij andere organisaties, mits die ook zoveel menskracht en middelen vrijmaken. We gaan dit daarom nog uitgebreid evalueren en we blijven volgen wat het voor de kinderopvangorganisaties oplevert die mee hebben gedaan in deze periode, want die resultaten zijn nog niet bekend." 

Personeelstekort aanpakken 

Kinderopvang werkt! startte de proeftuin met stichting HPP om te onderzoeken of contractuitbreiding een kansrijke oplossing kan zijn voor het personeelstekort in kinderopvang. Bij Kind & Co Ludens bleek dit succesvol. De opgedane kennis en ervaring deelden we al met 17 andere kinderopvangorganisaties. Ook ontwikkelden we een breed opschaalbare aanpak voor de branche. Een groot aantal van de aangesloten organisaties is inmiddels intern aan de slag met contractuitbreiding. Onderdeel is het schrijven van een projectplan en dit voorleggen aan het bestuur, zodat het project prioriteit kan krijgen.

Jeffrey Louts, manager bij Solidoe Kinderopvang, nam deel aan de workshops over de proeftuin. Binnen zijn organisatie testte hij de aanpak uit die HPP, Kinderopvang werkt! en Kind & Co Ludens samen ontwikkelden. “Met een ‘open mind’ meldden wij ons aan voor de workshops en ik ben heel bij dat we dit hebben gedaan. Met behulp van de aanpak zagen we mogelijkheden voor onze organisatie en de eerste resultaten zien er goed uit: 26 procent van onze medewerkers wil in gesprek gaan over hun contractgrootte. Dit levert ons en onze medewerkers zeker wat op!”

Het project wordt gefinancierd door Kinderopvang werkt! en het ministerie van SZW. 

Zie jij kansen voor grotere contracten in jouw organisatie? Ga direct aan de slag met de routekaart

Naar de routekaart