Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Personeelstekort kinderopvang het grootst in de buitenschoolse opvang

In kinderopvang is nog steeds een groot personeelstekort. In de bso is het tekort het grootst. Het aantal organisaties met een personeelstekort in de bso nam de afgelopen maanden opnieuw toe. In de peuteropvang en dagopvang nam dit aantal af. In de verwachtingen over het tekort in de komende zes maanden zien we hetzelfde beeld terug. Dit blijkt uit de arbeidsmarktpeiling die Kinderopvang werkt! hield in maart 2023.

Kinderopvang samen spelen in kring

Kinderopvang werkt! voert de arbeidsmarktpeiling drie keer per jaar uit. Hierin brengen we de arbeidsontwikkeling in kinderopvang in kaart. Aan de arbeidsmarktpeiling in maart 2023 deden in totaal 168 organisaties mee. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten die naar voren kwamen. 

Tekort aan pedagogisch medewerkers

In de bso nam het aandeel organisaties met een tekort aan pedagogisch medewerkers licht toe: van 74 naar 76 procent. In de peuteropvang nam dit aandeel af van 45 naar 33 procent. En in de dagopvang van 64 naar 54 procent. Bij de organisaties die deelnamen aan de peiling stroomden in het afgelopen jaar in totaal bijna 3.500 nieuwe medewerkers in. Dit is een instroompercentage van 15 procent. Bijna een op de vijf nieuwe medewerkers (18 procent) kwam binnen via zij-instroom. 

Verwachtingen komende zes maanden

Bijna driekwart (73 procent) van de organisaties verwacht de komende zes maanden een tekort aan pedagogisch medewerkers in de bso (was 68 procent). In de dagopvang is dit 56 procent (was 64 procent). En in de peuteropvang verwachten de deelnemende organisaties een tekort van 31 procent (was 44 procent).

Oorzaken van het personeelstekort

Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: ziekteverzuim van werknemers (67 procent), te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66 procent) en het onvoldoende inlopen van bestaande personeelstekorten (51 procent).

Wachtlijsten 

Organisaties hebben vooral een wachtlijst op de dinsdag (98 procent), de donderdag (96 procent) en de maandag (87 procent). Ook op de vrijdag (44 procent) en woensdag (42 procent) komen wachtlijsten voor, maar bij veel minder organisaties.

Mogelijke oplossingen voor het tekort

We vroegen de deelnemende kinderopvangorganisaties hoe zij omgaan met het personeelstekort. Hieronder vind je de resultaten. 

  • Organisaties proberen het personeelstekort op te lossen door pedagogisch medewerkers voor elkaar te laten invallen of bijspringen (84 procent), medewerkers meer uren te laten werken dan ze op hun contract hebben (68 procent) en door groepen samen te voegen (53 procent).
  • 80 procent van de organisaties geeft aan inspanningen te doen om medewerkers meer uren te laten werken. Van deze groep blijkt bij iets meer dan 60 procent de gemiddelde contractomvang binnen de organisatie ook te zijn toegenomen.
  • In voorbereiding op de gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid investeert twee derde (65 procent) van de organisaties in het behoud van medewerkers. Gevolgd door het aannemen van stagiair(e)s en proberen deze te behouden (44 procent), verlagen van de werkdruk (43 procent), meer individuele aandacht voor medewerkers (42 procent) en extra bbl’ers aannemen (36 procent).
  • Om medewerkers te behouden zet ruim 70 procent van de organisaties zich in voor een prettige werksfeer (75 procent), waardering (74 procent) en meer persoonlijke aandacht voor medewerkers (71 procent). 63 procent biedt medewerkers een opleiding of cursus aan. En 54 procent geeft medewerkers attenties.

Benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport?

Download quickscan kinderopvang maart 2023

Kinderopvangmedewerkers vinden, binden en behouden

Kinderopvang werkt! zoekt steeds naar nieuwe manieren om mensen te vinden voor en te binden aan kinderopvang. We doen onderzoek en ontwikkelen instrumenten en tools, zoals het e-book Werkplezier werkt! De Arbocatalogus en de Risicomonitor focussen op gezond en veilig werken in kinderopvang. Om te zorgen voor meer instroom zijn de kwalificatie-eisen verruimd en met een animatie laten we zien hoe de Diplomacheck precies werkt. Ook steeds meer kinderopvangmedewerkers behaalden een EVC-certificaat. 

We zijn gestart met een proeftuin om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verhogen van de deeltijdfactor en met een actieonderzoek naar combinatiebanen. Ook zetten wij in op het interesseren van mensen voor werken of leren in kinderopvang. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en dragen we bij aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers.

Handige links