Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoeksarchief

Op deze pagina vind je onderzoeken die al wat langer geleden door ons zijn uitgevoerd. De informatie en inzichten uit deze onderzoeken zijn nog steeds relevant en de moeite waard om te bekijken. Ben je bijvoorbeeld al bekend met de drie arbeidsmarktscenario's?

Afbeelding enquête dat wordt ingevuld

Drie arbeidsmarktscenario’s voor kinderopvang

Kinderopvang werkt! heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ABF drie arbeidsmarktscenario’s voor kinderopvang ontwikkeld: een krimpscenario als gevolg van toenemende werkloosheid, een scenario waarin de branche na jaren van groei in rustiger vaarwater terecht komt (stabilisatie) en een groeiscenario, waarin kinderopvang op termijn gratis wordt. Samen met kinderopvangorganisaties zijn oplossingen bedacht hoe Kinderopvang werkt! hier op in kan spelen, zodra we beter weten welke kant het op gaat.

Vacaturescan: meeste organisaties ervaren krapte

Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. In de bso is dit zelfs 53 procent. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! Ook de vacaturegraad is met 34 op 1000 banen hoog in vergelijking met andere sectoren.

Barometer UWV: beperkte invloed coronacrisis op werkgelegenheid

De coronacrisis heeft beperkt invloed gehad op de werkgelegenheid in kinderopvang. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 daalde het aantal banen, maar in het derde kwartaal groeide het aantal banen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de barometer van UWV, die de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van kinderopvang in kaart bracht. 

Het gaat niet alleen om het salaris

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. Kinderopvang wordt gezien als onderdeel van het sociaal domein in dit onderzoek. De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.  Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van medewerkers in het sociaal domein’.

Kansrijk loopbaanpad in kinderopvang

Een derde van de kinderopvangmedewerkers die hun organisatie verlaten, komen weer in kinderopvang terecht. Zo blijkt uit een onderzoek van Kinderopvang werkt!, waarin de uitstroom van medewerkers tijdens de vorige recessie in 2013 is geanalyseerd. Daarmee lijkt de eigen branche een kansrijk loopbaanpad. 

Arbeidsmarktontwikkelingen in kinderopvang

Waarom verlaten medewerkers de branche? Hoe kunnen organisaties omgaan met de kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod? En hoe zit het met moeilijk vervulbare vacatures?

Heb je al een kijkje genomen op de themapagina van 'Onderzoek en cijfers'? Je vindt daar de meest recente onderzoeken.

Ga naar de themapagina