Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tekort pedagogisch medewerkers blijft stijgen tot 2022

11 jun 2019

De werkgelegenheid in de kinderopvang blijft de komende jaren groeien: van 95.500 werknemers in 2019 tot 100.500 werknemers in 2022. In lijn daarmee neemt het personeelstekort fors toe. Van een tekort van circa 3.000 pedagogisch medewerkers in 2019 dreigt het tekort op te lopen naar 5.300 tot 8.900 pedagogisch medewerkers op mbo 3/4-niveau in 2022.

Dit blijkt uit de 'Arbeidsmarktprognoses Kinderopvang' van onderzoeksbureau Prismant in opdracht van RegioPlus. 

Twee scenario's 

Het rapport beschrijft twee scenario's:

  • Hoog scenario: de tekorten worden van jaar tot jaar bij elkaar opgeteld, wat tot een totaaltekort van 8.900 professionals in 2022 leidt.
  • Laag scenario: de tekorten tellen niet volledig mee in de opvolgende jaren. In dit scenario accepteren werkgevers dat ze minder werknemers kunnen aannemen en dat ze niet in de volledige vraag kunnen voorzien. Het tekort komt dan uit tussen 5.300 en 8.900 pm'ers in 2022. In dit scenario nemen de wachtlijsten toe.

Regionale verschillen

Uit de prognoses blijkt dat er regionale verschillen zijn en dat de geraamde tekorten zich niet beperken tot de Randstad. De omvang van het tekort is wel verschillend per regio.