Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Start verhogen deeltijdfactor in kinderopvang

1 nov 2022

Kinderopvang werkt! gaat in samenwerking met stichting Het Potentieel Pakken (HPP) aan de slag met het verhogen van de deeltijdfactor in kinderopvang. Via een proeftuin gaan we de komende negen maanden onderzoeken hoe we grotere contracten mogelijk kunnen maken. Zo komen we tot een effectieve aanpak die we later beschikbaar maken voor alle kinderopvangorganisaties. Kind & Co Ludens is gekozen als proeftuin.

Ontwikkeling groei

De personeelstekorten in kinderopvang zijn groot en groeien nog steeds. Tegelijkertijd is de deeltijdfactor laag, gemiddeld werken medewerkers in kinderopvang 26 uur per week en geeft bijna een kwart aan meer te willen werken, in de bso is dat zelfs 33 procent. Eerder bleek uit onderzoek dat achttien procent vertrekt vanwege een te klein contract. Daar liggen kansen.

Bewuste keuze

“Uitgangspunt van de aanpak is dat we medewerkers een bewuste keuze willen laten maken over het aantal uur dat zij per week werken", zegt projectleider Davina Koudijs van Kinderopvang werkt! “Als er belemmeringen zijn om meer uren te werken, dan gaan we die aanpakken. We kijken naar wat wél kan. Elk uur dat medewerkers meer willen werken, is winst."

Win-win

Meer uren werken heeft niet alleen voordelen voor kinderopvangorganisaties, het heeft ook pluspunten voor medewerkers zelf. Het zorgt voor meer financiële zelfstandigheid en kan meer ruimte bieden voor ontwikkeling en de werkdruk verlagen. Ook ouders hebben er baat bij: meer stabiliteit en continuïteit in de opvang. Davina Koudijs: “Het aanbieden van grotere contracten kan de branche aantrekkelijker maken voor een groep die eerder minder vaak voor de kinderopvang koos vanwege de kleinere contracten. En voor de groep die nu uitstroomt vanwege een klein contract. Genoeg voordelen dus.”

Het project ‘verhogen deeltijd in kinderopvang’ wordt gefinancierd door Kinderopvang werkt! en het ministerie van SZW.

Vinden en binden voor kinderopvang 

In de strijd tegen de personeelstekorten zoekt Kinderopvang werkt! nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. Wij ontwikkelen instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools en trainingen voor werkplezier. Praktische instrumenten waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen. We ontwikkelden de Diplomacheck en werken met input vanuit kinderopvangorganisaties aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen. Het starten van deze proeftuin om de deeltijdfactor te verhogen voegen we daar aan toe.

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang 

Afgelopen twee jaar heeft Kinderopvang werkt! diverse initiatieven genomen om de instroom in de branche te verhogen en is de branche met 15.000 medewerkers gegroeid. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en studenten met een bijbaan. Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Kansen verhogen deeltijdfactor kinderopvang
Visual Kansen voor verhogen deeltijdfactor kinderopvang

Handige links