Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Actieonderzoek naar combinatiebanen

10 mrt 2023

De roep om medewerkers in kinderopvang is groot. Maar wist je dat pedagogisch medewerkers vaak meer uren willen werken dan mogelijk lijkt? Het aanbieden van combinatiebanen kan een uitkomst zijn. Hierbij combineren medewerkers een baan in kinderopvang met een andere baan, bijvoorbeeld in onderwijs, muziek of sport. Op dit moment zijn we bezig met een actieonderzoek over dit onderwerp.

Omslag e-book combinatiebanen kinderopvang

Wat houdt het actieonderzoek in? 

In april en mei 2023 voeren we een actieonderzoek uit rond de vraag: Wat hebben medewerkers en werkgevers nodig om combinatiebanen in te zetten in kinderopvang? Actieonderzoek is een manier van onderzoeken waarbij de actieonderzoeker niet alleen observeert, maar onderdeel is van de actie die wordt onderzocht. In dit geval het inzetten van combinatiebanen.

Bij een aantal kinderopvangorganisaties ondersteunen we het proces richting de inzet van combinatiebanen. We richten ons hierbij op de functie van pedagogisch medewerker. Tegelijkertijd analyseren we de knelpunten en succesfactoren van dit proces. Hieruit trekken we lessen die andere kinderopvangorganisaties helpen bij het inzetten van combinatiebanen. En we leren welke knelpunten er in de regelgeving zijn, zodat deze op landelijk niveau worden geagendeerd. Elke organisatie wordt gekoppeld aan een actieonderzoeker uit het onderzoeksteam. Wij werken hiervoor samen met Kennisland en Sardes.

Interessante links