Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aan de slag met de deeltijdfactor in kinderopvang

Hoe kan de deeltijdfactor in kinderopvang omhoog? Het antwoord op deze vraag onderzoeken we in een proeftuin, die Kinderopvang werkt! is gestart met Kind & Co Ludens en stichting Het Potentieel Pakken. Op deze pagina lees je meer over het doel, onze aanpak én hoe we bevindingen gaan delen met andere kinderopvangorganisaties.

Deeltijdfactor in kinderopvang verhogen

Waarom een proeftuin?  

De tekorten in kinderopvang zijn groot en groeien nog steeds. Tegelijkertijd zijn er veel (kleine) deeltijdbanen. Daar liggen kansen om de deeltijdfactor te verhogen. Een groot aantal organisaties heeft al een eerste stap gezet, maar nog niet met het gewenste resultaat. Via de proeftuin verzamelen we meer inzicht en komen we al lerend tot een effectieve aanpak. 

Hoe zetten we de proeftuin op? 

De proeftuin duurt van november 2022 tot juli 2023. Samen met Kind & Co Ludens ontwerpen we een aanpak. Deze aanpak testen we en scherpen we gaandeweg aan. Doel is contractuitbreiding realiseren. Hoe? Door medewerkers een bewuste keuze te laten maken over hun contractgrootte en grotere contracten te realiseren voor medewerkers die dit willen. Daarnaast nemen we bestaande belemmeringen weg en helpen we de organisatie bij het mogelijk maken van de contractuitbreiding.

Wat doen we met geleerde lessen?

Onze bevindingen delen we met alle andere kinderopvangorganisaties in de branche, zodat ook zij kunnen leren van de opgedane kennis en inzichten van de proeftuin. Dat gaan we doen via een reeks van zes kennisworkshops over verschillende thema's. 

Cijfers deeltijdfactor kinderopvang 

De gemiddelde deeltijdfactor is 0,68. Bijna een kwart van de medewerkers wil meer werken. In de dagopvang is het 20 procent en in de buitenschoolse opvang zelfs 33 procent. Nog eens 16 procent zegt te twijfelen over meer uren werken. Medewerkers willen gemiddeld 7,6 uur meer werken. Dat blijkt uit onderzoek naar het verhogen van de deeltijdfactor van Kinderopvang werkt! Ook bleek eerder dat 18 procent uitstroomt vanwege een klein contract.   

Kansen verhogen deeltijdfactor kinderopvang

Vinden en binden voor kinderopvang 

In de strijd tegen de personeelstekorten zoekt Kinderopvang werkt! nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. Wij ontwikkelen instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools en trainingen voor werkplezier. Praktische instrumenten waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen. We ontwikkelden de Diplomacheck en werken met input vanuit kinderopvangorganisaties aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen. Het starten van deze proeftuin om de deeltijdfactor te verhogen voegen we daar aan toe.

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang 

Afgelopen twee jaar heeft Kinderopvang werkt! diverse initiatieven genomen om de instroom in de branche te verhogen en is de branche met 15.000 medewerkers gegroeid. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en studenten met een bijbaan. Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Hélène Arons

Meer weten? Neem contact op!