Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de mogelijkheden als de gelijkstellingscommissie geen gelijkstelling verleent?

Verleent de gelijkstellingscommissie geen gelijkstelling? Kijk hier naar de mogelijkheden voor een werk-leertraject. Heeft de medewerker al werkervaring in kinderopvang? Kijk naar de mogelijkheden van een EVC-procedure.

Als de medewerker al in dienst is, kan de EVC-procedure voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang de kortste weg zijn naar het voldoen aan de kwalificatie-eis.