Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voldoet de medewerker aan de taaleis?

Er is een verschil tussen de taaleis Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de taaleis voor voorschoolse educatie. De taaleis Wet IKK geldt vanaf 1 januari 2025 voor elke pedagogisch medewerker. Alle Nederlandse mbo-diploma’s vanaf niveau 4 voldoen aan deze taaleis. Ook mbo-diploma’s uit de Nederlandse Antillen of Vlaanderen vanaf niveau 4 voldoen hieraan.

Bij een mbo-diploma op niveau 3 of buitenlands diploma voldoet de medewerker aan de taaleis met:

  • een certificaat van een taaltoets, cijferlijst of andere bijlage bij het diploma of
  • een schriftelijk bewijs dat zij het mbo-keuzedeel ‘Nederlands 3F’ heeft behaald of
  • een schriftelijk bewijs dat zij het Centraal Examen Nederlands op niveau 3F heeft behaald.

Daarbij is bij een buitenlands diploma het volgende certificaat (behaald op of na 1 januari 2001) ook voldoende:

  • certificaat behaald Staatsexamen NT2 Programma II of
  • certificaat van behaalde toets taalniveau B2 of 3F of
  • certificaat van behaalde toets mondelinge taalvaardigheid B2 of 3F

De taaleis voorschoolse educatie geldt nu al en moet op een andere manier worden aangetoond: met een cijferlijst in plaats van met een diploma. Als cao-secretariaat kunnen wij geen uitsluitsel geven of een bepaalde scholing/bepaald certificaat voldoet, maar de drie brancheorganisaties (Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland) voeren samen het Ondersteuningstraject voorschoolse educatie (ve) uit. Voor vragen kun je dus terecht bij de helpdesk van alle drie. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden.