Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Uitbreiding kwalificatie-eis pedagogisch medewerker per 1 februari 2021

1 feb 2021

Vanaf 1 februari 2021 zijn er meer mogelijkheden om te kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Dat hebben cao-partijen in kinderopvang besloten. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens tot meer en snellere instroom van pedagogisch medewerkers.

Het gaat om de volgende uitbreidingen:

  1. Voor de dagopvang en bso kwalificeren meer diploma’s in combinatie met een aanvullend bewijs.
    Dit aanvullende bewijs kan bijvoorbeeld een scholing zijn voor pedagogiek of een keuzedeel.
  2. Deze besluiten werken door in de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Om de kwalificatie-eis voor pbmc/coach in lijn te houden met de uitbreiding van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, is besloten hier ook een wijziging in door te voeren.
  3. Verder is besloten het percentage voor de niet afgeronde hbo-bachelor te verlagen. Voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang is besloten het percentage van 75% te verlagen naar 50% en het overgangsbewijs naar het laatste jaar te wijzigen in overgangsbewijs naar het derde jaar. Tevens wijzigt,  door een andere benaming van de groepen diploma's, de definitie van groep A. in A1.

Deze besluiten worden verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de Cao Kinderopvang. Open het besluit.  

Diploma’s met aanvullend bewijs

In november 2020 hebben cao-partijen besloten om bepaalde diploma’s die niet (meer) kwalificeerden voor de dagopvang, wel te laten kwalificeren in combinatie met een aanvullend bewijs. In navolging hiervan is onderzocht voor welke diploma’s dit nog meer zou kunnen gelden. Dat heeft geleid tot het besluit tot uitbreiding van de verschillende categorieën diploma’s in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.  
De diplomalijst in de kwalificatie-eis bestond uit A voor dagopvang en/of bso/nso, B enkel voor bso/nso en C voor bso in combinatie met aanvullend bewijs. Sinds november 2020 was de A-categorie uitgesplitst in A1 (kwalificeert zonder aanvullend bewijs) en A2 (kwalificeert met aanvullend bewijs). De categorie A2 is nu uitgebreid met groepen 1, 2, 3 en 4. En de C-categorie is uitgebreid met meer diploma’s.

Door deze uitbreiding wordt de diplomacheck een nog belangrijker hulpmiddel. De diplomacheck wordt hét middel om te bepalen welk diploma kwalificeert voor pedagogisch medewerker dagopvang of bso/nso of beide. En het geeft inzicht of er eventueel een overgangsregeling geldt. De Diplomacheck wordt vanaf 1 februari 2021 bijgewerkt op alle besluiten die zijn genomen. 

De verschillende categorieën 

Doorwerking besluit op kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Doordat onderdeel A van de diplomalijst pedagogisch medewerker wordt vervangen door A1 en A2, waarbij A2 diploma’s bevat die alleen met aanvullend bewijs kwalificeren voor dagopvang en bso/nso, is in het verlengde daarvan besloten ook de kwalificatie-eis voor pbmc hierop aan te passen. Voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach, pbmc, is bij de B-categorie het vetgedrukte toegevoegd aan de zin:

‘Diploma’s/getuigschriften die alleen in combinatie met een aanvullend bewijs kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in dagopvang en/of bso/nso zijn hiervan uitgesloten.’

Niet afgeronde hbo-bachelor

Cao-partijen hebben besloten om voor de buitenschoolse opvang de niet-afgeronde hbo-bachelor een jaar eerder te laten kwalificeren. Dit betekent dat het percentage van 75% wordt verlaagd naar 50% en het overgangsbewijs naar het derde jaar het bewijs is voor kwalificatie voor pedagogisch medewerker bso/nso. Voor de dagopvang blijft de eis voor kwalificatie 75% en een overgangsbewijs naar het laatste jaar. 
Verder wijzigt, door de nawerking van het besluit om A te splitsen in A1 en A2 groep 1 t/m 4, de werking. In onderdeel D wordt A vervangen door A1 in de zin:  als er sprake is van 'een opleiding op niveau hbo-bachelor zoals genoemd onder A1 of B'. 

De besluiten worden verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de Cao Kinderopvang.

Naar de Diplomacheck