Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nog steeds personeelstekort in kinderopvang

23 jun 2020

Een derde van de kinderopvangorganisaties geeft aan dat zij in de maanden juni, juli en augustus een personeelstekort verwachten. Bij grote kinderopvangorganisaties is dat zelfs 53 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Kinderopvang werkt!

Kinderopvang

Voor de periode na de zomervakantie (september tot en met december) verwacht bijna een kwart een personeelstekort. De belangrijkste reden daarvoor is de reeds bestaande tekorten van voor de coronacrisis. Op korte termijn speelt de vakantieplanning mee. Niet alle kinderen gaan (net zo lang als anders) op vakantie, terwijl de meeste pedagogisch medewerkers wel vakantie willen opnemen. Daarnaast hebben organisaties te maken met ziekteverzuim en kunnen zij medewerkers die in de risicogroep voor covid-19 vallen niet inzetten. Zo blijkt uit de quickscan waaraan 333 kinderopvangorganisaties hebben deelgenomen.

Verwachtingen 2021

Hoewel kinderopvangorganisaties aangeven dat het koffiedik kijken is en er regionale verschillen zijn, verwacht ongeveer 55 procent dat het aantal werknemers ongewijzigd zal blijven in januari 2021. Ongeveer 25 procent verwacht een krimp en 20 procent verwacht een groei. De gevolgen van een aankomende recessie zouden daarom mee kunnen vallen. De arbeidsmarkt komt meer in evenwicht. Werkgevers verwachten per saldo een krimp van circa 600 werknemers, op een branche waarin meer dan 100.000 werknemers werken. Bij een deel van de organisaties ontstaat hierdoor meer evenwicht tussen vraag en aanbod van pedagogisch medewerkers. Door contractopzeggingen en ouders die hun kinderen langer thuis houden, daalt de vraag naar kinderopvang. Minder vraag betekent voor een deel van de organisaties, bijvoorbeeld in de regio Amsterdam, dat het makkelijker wordt om al lang openstaande vacatures te vervullen.

Kinderopvang dankzij jou

Voor de korte termijn betekent dit dat de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ zich blijft richten op het versterken van de beroepstrots en het werven van medewerkers die direct ingezet kunnen worden. Zoals laatstejaarsstudenten hbo-pedagogiek, hbo social work of pabo. Voor de bso kunnen bijvoorbeeld ook mensen met een sport- en kunstopleidingen aan de slag. Naast werving wil de campagne het waardevolle werk in de kinderopvang zichtbaar maken. Dat kinderopvang onmisbaar is, is de afgelopen periode wel gebleken. Zowel minister-president Rutte als staatssecretaris Tamara van Ark benadrukten dat meerdere keren.

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten wij ons samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.