Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Meer instroom zij-instromers en pedagogisch medewerkers in ontwikkeling

1 dec 2022

Het aantal zij-instromers in kinderopvang stijgt. Gemiddeld lag dit aandeel van nieuwe medewerkers op 42 procent. Opvallend is het aandeel zij-instromers uit de detailhandel (21 procent). Dat blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt! Ook het aantal pedagogisch medewerkers in ontwikkeling blijft stijgen. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties geeft aan deze medewerkers in dienst te hebben en nog eens 21 procent gaat dit in de nabije toekomst doen.

Dit is een positief effect van de tijdelijke verruiming van de Regeling Wet kinderopvang. Sinds 1 januari 2022 mag maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers en stagiair(e)s. Voorheen was dat een derde. Van de nieuwe medewerkers ligt het gemiddelde aandeel zij-instromers op 42 procent. Bij grote organisaties is dat 35 procent en bij de kleine organisaties is dat een stuk hoger met 88 procent. Veel zij-instromers komen uit de gehandicaptenzorg (34 procent), gevolgd door de verpleging en verzorging (28 procent) en de detailhandel (21 procent).

Verhogen contractomvang

Andere initiatieven die kinderopvangorganisaties ondernemen om met het personeelstekort om te gaan is medewerkers vragen om meer uren te werken. Een ruime meerderheid (61 procent tegen 56 procent in juni) geeft aan dat de gemiddelde contractomvang daardoor toenam. 36 procent van de organisaties geeft aan dat zij de gemiddelde deeltijdfactor wisten te verhogen door medewerkers die meer uren willen werken, een groter contract te geven.

Lichte daling organisaties met personeelstekort

Het personeelstekort in kinderopvang daalt licht. In de dagopvang naar 64 procent (in juni was dit 72 procent). Het tekort bij organisaties met buitenschoolse opvang bleef met 74 procent ongeveer gelijk aan de meting van juni. De belangrijkste reden voor het tekort is te weinig aanbod van geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Een ruime meerderheid van de organisaties (61 procent) investeert in het behoud van medewerkers. Aandacht geven en een prettige werksfeer creëren worden daarbij het meest genoemd. In de uitstroom zien we een lichte daling van 52 procent naar 48 procent.
 

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang

Afgelopen twee jaar heeft Kinderopvang werkt! diverse initiatieven genomen om de instroom in de branche te verhogen en is de branche met 15.000 gegroeid. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de buitenschoolse opvang (bso). Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Vinden en binden voor kinderopvang

Daarnaast zoeken wij naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. En ontwikkelen instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Praktische instrumenten waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen. Ook zijn wij bezig gestart met een proeftuin om de deeltijdfactor te verhogen. Verder werken wij met input vanuit kinderopvangorganisaties aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen.

Handige links

Instroom pedagogisch medewerker en zij-instromer in kinderopvang