Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maak kennis met de herziene Beroepscode Kinderopvang

17 jan 2023

De Beroepscode Kinderopvang is herzien. Kinderopvang werkt! was hier de afgelopen tijd mee bezig, samen met het werkveld en PPINK. Onder de nieuwe titel ‘Beroepscode van pedagogisch medewerkers in kinderopvang’ actualiseerden we de code en voorzagen we die van nieuwe voorbeelden van ethische dilemma’s uit de praktijk.

Beroepscode Kinderopvang

Met de beroepscode maken pedagogisch medewerkers kennis met de normen van hun beroep. Het leert je hoe je een ethisch dilemma kunt herkennen. Via voorbeelden leer je bovendien hoe je hiermee kunt omgaan. De code helpt je bij het maken van afgewogen keuzes én deze goed uit te leggen. Kortom, de beroepscode is een steuntje in de rug van professionals in kinderopvang. Samen leren van ethische dilemma’s draagt bij aan meer vakmanschap, werkplezier en beroepstrots. En geeft hiermee een extra impuls aan de kwaliteit van de dienstverlening.  

Download de herziene Beroepscode Kinderopvang

Met de beroepscode aan de slag? Bekijk onze tips!

  • Biedt jouw organisatie een introductiecursus voor nieuwe medewerkers, maak de beroepscode daarvan dan onderdeel. 
  • Betrek je organisatie en de ouders bij de beroepscode, bijvoorbeeld door hen te informeren over de waarde ervan voor het vakmanschap van pedagogisch medewerkers en de kwaliteit van dienstverlening. 
  • Zorg dat de beroepscode onderdeel is van je organisatiebeleid en neem het op in je beleid en/of kwaliteitssysteem. 
  • Organiseren jullie studiedagen of bijeenkomsten, laat dan ook de beroepscode aan bod komen en ga met de voorbeelden van ethische dilemma’s de code verkennen. 
  • Organiseer een door een ethicus begeleid moreel beraad en leer samen hoe je over ethische dilemma’s in gesprek kunt gaan.