Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kansrijk loopbaanpad in kinderopvang

14 jul 2020

Een derde van kinderopvangmedewerkers die hun organisatie verlaten, komen weer in kinderopvang terecht. Zo blijkt uit een onderzoek van Kinderopvang werkt, waarin de uitstroom van medewerkers tijdens de vorige recessie in 2013 is geanalyseerd. Daarmee lijkt de eigen branche een kansrijk loopbaanpad.

ontwikkelen

Om voorbereid te zijn op een eventuele lokale of regionale krimp, is onderzocht naar welke branche werknemers uit kinderopvang tijdens de vorige recessie uitstroomden. Het onderzoek heeft de loopbaanpaden in deze periode in beeld gebracht. Veruit de meeste mensen (34 procent) vonden weer werk in kinderopvang. Op nummer twee staat het primair onderwijs met 11 procent en op nummer drie de gehandicaptenzorg met 8 procent. 

Verwachtingen 2021 

Voor 2021 verwachten werkgevers in kinderopvang een krimp van 500 tot 1.000 werknemers. Op een branche waarin meer dan 100.000 werknemers werken zouden de gevolgen van de aankomende recessie mee kunnen vallen. Al geven veel werkgevers daarbij ook aan dat het nog moeilijk is om de daadwerkelijke gevolgen te voorspellen. Ook zijn er regionale verschillen. 

Kinderopvang dankzij jou

Om te zorgen dat medewerkers die hun organisatie verlaten toch weer kiezen voor kinderopvang is het belangrijk om de branche te (blijven) promoten en positioneren. In de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ laten we het betekenisvolle werk en de professionaliteit van kinderopvang zien. Kinderopvangorganisaties kunnen gratis gebruikmaken van deze campagne via het promotieportaal. Veel van het materiaal, zoals posters, bedankkaarten, banners en sociale-media-berichten kunnen per organisatie op maat gemaakt worden. Het is mogelijk om een eigen logo toe te voegen en de namen van pedagogisch medewerkers in te vullen. Daarmee promoten organisaties zowel de kinderopvang als hun eigen organisatie. 

Ga naar het promotieportaal.

Download