Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Deeltijdfactor verhogen? Meld je organisatie aan als proeftuin

26 sep 2022

Kinderopvang werkt! ziet kansen om de deeltijdfactor in kinderopvang te verhogen. Via een proeftuin gaan we onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Samen met stichting Het Potentieel Pakken (HPP) zijn we daarom op zoek naar een organisatie die proeftuin wil zijn. Heb je interesse? Meld je dan aan als proeftuinorganisatie.

Werkgeluk klavertje vier

Waarom starten we een proeftuin? 

De tekorten in kinderopvang zijn groot en groeien nog steeds. Tegelijkertijd zijn er veel (kleine) deeltijdbanen. Daar zien we kansen om de deeltijdfactor te verhogen. Een groot aantal organisaties heeft al een eerste stap gezet, maar nog niet met het gewenste resultaat. Daarom starten we binnenkort met een proeftuin, zodat we meer inzicht verzamelen én al lerend tot een effectieve aanpak komen. 

Hoe ziet het proeftuintraject eruit?  

Negen maanden lang gaan we aan de slag met een proeftuinorganisatie. Het doel is om contractuitbreiding te realiseren. Hoe? Door medewerkers een bewuste keuze te laten maken over hun contractgrootte en grotere contracten te realiseren voor medewerkers die dit willen. Daarnaast nemen we bestaande belemmeringen weg en helpen we de organisatie bij het mogelijk maken van contractuitbreiding. De geleerde lessen uit de proeftuin delen we met alle andere kinderopvangorganisaties in de branche.    

Wat levert deelname als proeftuin op?

HPP heeft al ervaring met proeftuinen in de zorg en het onderwijs. De uitkomsten zijn positief. Al in deze vroege fase kun je als organisatie resultaten behalen. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • contractuitbreidingen
  • waardevolle inzichten in de eigen organisatie
  • veranderingen in denken en doen
  • aanscherpingen van beleid en processen
  • nieuwe vaardigheden voor betrokken medewerkers 

Een goede, intensieve samenwerking met de proeftuinorganisatie is hierbij heel belangrijk. Het beste resultaat ontstaat als er kruisbestuiving is tussen de kennis, ervaring en inzichten van beide partijen. 

Proeftuin worden?   

Wil jouw organisatie proeftuin worden? Er is slechts plek voor één kinderopvangorganisatie, deze selecteren wij zorgvuldig op basis van een aantal criteria. Bekijk daarom eerst of jouw organisatie aan de criteria voldoet. Aanmelden kan tot 10 oktober.

Meld je organisatie aan als proeftuin

Cijfers deeltijdfactor kinderopvang

De gemiddelde deeltijdfactor is 0,67. Bijna een kwart van de medewerkers wil meer werken. In de dagopvang is het 20 procent en in de buitenschoolse opvang zelfs 33 procent. Nog eens 16 procent zegt te twijfelen over meer uren werken. Medewerkers willen gemiddeld 7,6 uur meer werken. Dat blijkt uit onderzoek naar het verhogen van de deeltijdfactor van Kinderopvang werkt! Ook bleek eerder dat 18 procent uitstroomt vanwege een klein contract.  

Visual Kansen voor verhogen deeltijdfactor kinderopvang
Visual: Kansen voor verhogen deeltijdfactor kinderopvang

Vinden en binden voor kinderopvang 

Kinderopvang werkt! zoekt naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. Het starten van deze proeftuin om de deeltijdfactor te verhogen is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast ontwikkelen wij instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Praktische instrumenten waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen. Verder werken wij met input vanuit kinderopvangorganisaties aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen. 

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang 

Afgelopen twee jaar heeft Kinderopvang werkt! diverse initiatieven genomen om de instroom in de branche te verhogen en is de branche met 15.000 gegroeid. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de buitenschoolse opvang (bso). Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Davina Koudijs

Meer weten? Neem contact met ons op!