search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Pedagogisch medewerker

Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in kinderopvang of als peuterspeelzaalleidster moet de bijbehorende kwalificatie-eis worden gevolgd.

De kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker is gepubliceerd in de cao Kinderopvang. Een belangrijk onderdeel van de kwalificatie-eisen zijn diploma’s. Daarnaast zijn er aanvullende eisen. 

Diploma’s

De kwalificerende diploma’s zijn door de jaren heen gewijzigd, met een belangrijke uitgebreide tussentijdse wijziging per 1 juli 2018, toen is de diplomalijst gemoderniseerd. Om te weten of een diploma kwalificeert is het belangrijk de datum indiensttreding in de gaten te houden. Dan weet je wat de toen geldende diploma-eis was met de daarbij behorende overgangsregelingen/bepalingen. Er zijn meerdere overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in het functieboek bij de kwalificatie/eis voor pedagogisch medewerker.

Na 1 oktober 2018 voor het eerst als pedagogisch medewerker aan de slag óf na een lange onderbreking (langer dan een jaar direct voorafgaand aan herintreding)? Kijk in de huidige kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker welke diploma's kwalificeren.

Vanaf 1 november 2020 kwalificeert een aantal diploma’s in combinatie met aanvullend bewijs ook voor de dagopvang en peuteropvang. Bekijk hier de lijst met diploma's die per 1 november kwalificeren voor dagopvang met aanvullend bewijs.

Vanaf 1 februari 2021 kwalificeren meer diploma’s met aanvullend bewijs voor dagopvang en bso/nso. Categorie A, diploma's die kwalificeren voor dagopvang en bso/nso, is gesplitst in A1 en A2. 
A2 is de categorie waarin diploma's staan die kwalificeren in combinatie met aanvullend bewijs. Ga naar het nieuwsbericht voor meer uitleg hierover.
Kijk hier welke wijzigingen en welke aanvullende bewijzen er zijn:
Categorie A2 groep 1
Categorie A2 groep 2
Categorie A2 groep 3
Categorie A2 groep 4
Categorie C

Langere tijd als pedagogisch medewerker werkzaam geweest? Gebruik het overzicht kwalificatie/eis vanaf 1991 en de diplomalijst 4 februari 2019 voor een overzicht van welke jaren welke diploma’s kwalificerend waren. 

Wil jij weten of jouw diploma aan de nieuwe eisen voldoet? Doe de diplomacheck.

Taaleis

Vanaf 1 januari 2025 geldt de Taaleis: de mondelinge taalvaardigheid van een pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster moet op peil zijn. Dit geldt voor gesprekken voeren, luisteren en spreken. Deze eis staat in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). In de Voorschoolse ducatie (VE) geldt de Taaleis ook voor leesvaardigheid.

Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden in ieder geval als voldoende bewijs voor de taaleis IKK: taalniveau 3F wat betreft mondelinge vaardigheid. In de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker worden diploma’s op minimaal mbo-niveau 4 met een sterretje( *) aangegeven. In het servicedocument taaleis kan je vinden of er wordt voldaan aan de Taaleis met een ander opleidingsniveau en kan je verder lezen over de Taaleis.

Scholing voor Voorschoolse Educatie (VE)

Om te werken in de voorschoolse educatie is er naast de Taaleis ook aanvullende specifieke scholing verplicht. Voor de medewerker voorschoolse educatie is bij specifieke scholing aangesloten bij de eisen vanuit het ministerie van OCW. Daarom is de eis van scholing van ten minste 12 dagdelen opgenomen. Onderdeel f') van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker gaat over scholing voor Voorschoolse educatie.

Scholing voor werken met 0-jarigen

Werken op een babygroep kan alleen met aanvullende scholing. Deze eis komt voort uit de Wet IKK.  Per 1 januari 2025 dienen alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken te beschikken over een bewijs waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd. Meer over het bewijs en de specifieke scholing kun je vinden in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker onderdeel g en in het servicedocument ‘Scholing werken met 0-jarigen’ 

Een bewijs van gevolgde scholing, behaald voor oktober 2017 is en blijft geldig als ze inhoudelijk dezelfde is als de goedgekeurde scholing op de lijst èn ze zijn afgegeven door de volgende organisaties die staan op de lijst: Werken met baby’s  -  NJI; MBO – keuzedeel Werken met baby’s ; De babykennis modules 1,2 en 3     - PEPP; de Babyspecialist® in Kinderopvang – Lindekracht; Babyspecialist  -  Kinderopvang Academie; Baby’s in de kinderopvang – Vyvoj Opleiden I Kans Kwadraat; Babyclub® Excellente Beroepskracht – Jonge Kind Centrum. Of je bewijs voldoet aan de criteria kun je het beste checken bij je aanbieder van de scholing. 

Check hier het goedgekeurde scholingsaanbod (30-10-2020). Deze lijst kan de komende tijd groeien.

Aanbieders van scholing voor werken met 0- jarigen kunnen contact opnemen met caokinderopvang@fcb.nl

Nieuw in de Kinderopvang? Check de kwalificatie-eis
Hieronder vind je wat vuistregels om te checken of je voor de onderstaande functies gekwalificeerd bent. Let op: werkte je al eerder in een peuterspeelzaal of in de kinderopvang? Kijk dan eerst of één van de overgangsbepalingen van toepassing is en lees hierboven verder onder het kopje ‘Diploma’s’. De naam van een diploma moet exact overeenkomen met de naam van het diploma in de kwalificatie-eis.

Pedagogisch medewerker dagopvang:
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis voor Pedagogisch medewerker
Aanvullend: vanaf 1 januari 2025 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.

Peuterspeelzaalleidster
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis voor Peuterspeelzaalleidster
Aanvullend: vanaf 1 januari 2025 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.
Bekijk de etalage over de functie peuterspeelzaalleidster.

Pedagogisch medewerker buitenschoolse of naschoolse opvang (bso/nso)
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis voor Pedagogisch medewerker
Aanvullend: vanaf 1 januari 2025 moet je voldoen aan de taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.

Pedagogisch medewerker Voorschoolse Educatie (VE)
Basis: check je diploma in kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker
Aanvullend: Specifieke VE scholing.
Aanvullend: vanaf augustus 2019 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid én lezen op niveau 3F / B2. Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden in de G37 en G86 moeten al per augustus 2017 voldoen aan de Taaleis.

Peuterspeelzaalleidster Voorschoolse Educatie (VE)
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleidster
Aanvullend: Specifieke VE scholing.
Aanvullend: vanaf augustus 2019 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid én lezen op niveau 3F / B2. Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden in de G37 en G86 moeten al per augustus 2017 voldoen aan de Taaleis.

Pedagogisch medewerker 0-jarigen (babygroep)
Basis: check je diploma in kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker
Aanvullend: vanaf 1 januari 2025 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.
Aanvullend: extra scholing voor werken met 0-jarigen (link naar die scholing) (verplicht per 1 januari 2025)
 

Meer weten over de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker?
Vragen over werken in Kinderopvang
cao Kinderopvang
cao Kinderopvang
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling