search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Op weg naar… werken in kinderopvang

Om te mogen werken in een kinderopvangorganisatie moet je voldoen aan de bijbehorende kwalificatie-eis. Zonder kwalificerend diploma toch aan de slag? Ontdek welke mogelijkheden er zijn om je te ontwikkelen tot pedagogisch medewerker, peuterspeelzaalleidster of pedagogisch beleidsmedewerker / coach.

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling is een leerwerktraject dat toewerkt naar kwalificatie voor de functie van pedagogisch medewerker. Via een ontwikkelplan, begeleiding en EVC-procedures kan bijvoorbeeld het diploma pedagogisch medewerker 3 kinderopvang gehaald worden.

Om te starten als pedagogisch medewerker in ontwikkeling, moet je in staat zijn om werken en leren op de werkvloer te combineren én moet er worden voldoen aan de volgende eisen:

  • Een diploma op minimaal mbo3-niveau.
  • Of een havo- of vwo-diploma.
  • Of relevante werkervaring in combinatie met een buitenlands diploma waarvan nog onbekend is of het voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Interessant? Lees meer over de voorwaarden in artikel 9.5 van de cao Kinderopvang.

Wil jij weten of jouw diploma aan alle eisen voldoet? Doe de diplomacheck.

Als student aan de slag

Mbo-student-werknemer
Een student van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of derde leerweg (OVO) aannemen als mbo-student-werknemer? Dat kan als de gevolgde opleiding leidt tot een diploma zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker / peuterspeelzaalleidster. Daarnaast moet de kindervang- of  peuterspeelzaalorganisatie een erkend leerbedrijf zijn.

Meer over de voorwaarden en inzetbaarheid lees je in artikel 9.6.1 van de cao Kinderopvang.

Zij-instromers kunnen ook als bbl-er aan het werk! Kijk hiervoor op: Werken en leren in de kinderopvang.

Hbo-student-werknemer
Hbo- studenten die werken en leren combineren, ofwel een hbo- duale-opleiding volgen, kunnen in bepaalde gevallen als hbo-student-werknemer aangenomen worden. De gevolgde opleiding moet leiden tot een diploma zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. Voor de verdere voorwaarden en inzetbaarheid gebruik je artikel 9.6.2 van de cao Kinderopvang.
Om tegemoet te komen aan de mogelijkheden van voltijds hbo-studenten om te gaan werken, is aan artikel 9.6.2 van de cao Kinderopvang een lid toegevoegd.

Hbo-bachelorstudenten
Voor studenten die een Hbo-bachelor volgen geldt dat een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor pedagogisch medewerker als het gaat om een opleiding waarvan het diploma in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker staat en 75% van de studiepunten is behaald. (zie kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker onderdeel d)

Overige studenten
Voor studenten van een mbo-opleiding anders dan BBL en derde leerweg, of studenten van een hbo-opleiding anders dan duaal, geldt dat ze alleen in de volgende situaties ingezet kunnen worden:

  • Bij ziekte van een pedagogisch medewerker.
  • Tijdens schoolvakanties van de student.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes.
  • De mbo-student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar.
  • De mbo-student kan uitsluitend worden ingezet op de eigen stagelocatie.

Kwalificeren via competenties?

Voor mensen die geen kwalificerend diploma hebben voor een functie in de kinderopvang waarvoor een bepaalde opleidingsachtergrond een vereiste is, maar die wel veel relevante (werk)ervaring hebben, kan het interessant zijn om via EVC alsnog naar kwalificatie toe te werken.

Onder bepaalde voorwaarden kan alsnog een kwalificerend diploma worden behaald of ontvangen. Lees hier waar je op moet letten.

Gelijkstellingsverzoek

Als een opleidingsachtergrond niet is opgenomen is in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/coach, gastouder in loondienst of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau, maar wel veel verwantschap heeft met een kwalificerend diploma, of als het een kandidaat betreft met relevante werkervaring die niet onder een overgangsregeling valt, dan kan een (toekomstig) werkgever in bepaalde situaties een gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK).

Tip voor de werkgever:

  • Neem altijd vooraf contact op met caokinderopvang@fcb.nl als je overweegt een gelijkstellingsverzoek in te dienen. Als je het (geanonimiseerde) CV van de betreffende kandidaat meestuurt, krijgt je gericht advies welke documenten je het beste bij het gelijkstellingsverzoek kunt voegen.
EVC: kwalificatie via competenties
Meer weten?
cao Kinderopvang
cao Kinderopvang
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling